Ar Liepājas domes lēmumu sāksies Garnizona kapu paplašināšanai paredzētā būvju nojaukšana. Šā gada budžetā tam atvēlēti Ls 80 000. Kādas kopumā būs izmaksas, nav zināms.

Pamatojoties uz SIA "BM-projekts" vēstuli par tehniskā projekta "Garnizona kapsētas rekonstrukciju Liepājā" izpildi, Kapsētu pārvaldes vēstuli, kā arī pastāvīgo komiteju (Pilsētas attīstības un Finanšu) lēmumiem, deputāti akceptēja lēmumu nojaukt piecas būves Ģenerāļa Baloža ielā 37a, (caurlaides ēka, štāba ēka, darbnīcas, ēdnīca), kuras celtas laika posmā no 1952. – 1960.gadam padomju armijas vajadzībām.

Lēmums jāizpilda līdz 2014.gada 31.decembrim, un tā īstenošana uzdota Kapsētu pārvaldei.

Pērnajā decembrī, apstiprinot pašvaldības 2013.gada budžetu, Garnizona kapu paplašināšanai tika piešķirti Ls 80 000. No šīs summas Ls 14 715 iztērēti Garnizona kapsētas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei, ko veica SIA "BM-projekts", kā arī autoruzraudzībai.

Nupat pieņemtais lēmums paredz piešķirt arī papildu finanšu līdzekļus Garnizona kapu paplašināšanai, ja tādi būs nepieciešami. Tie tiks paredzēti Kapsētu pārvaldes 2014.gada budžetā.

Kopumā līdz šim Garnizona kapu paplašināšanai pašvaldība jau atvēlējusi gandrīz 200 000 latu.

Portāls jau rakstīja, ka Garnizona kapu paplašināšanas epopeja aizsākās 2011.gada nogalē. Toreiz, lai pamatotu zemesgabala iegādi no privātīpašnieka, domes Attīstības pārvaldei tika pieprasīts izstrādāt Liepājas kapsētu attīstības programmu, ko deputāti tā paša gada decembrī apstiprināja reizē ar lēmumu par 2,3 ha lielā zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 37a iegādi no SIA „Ciedrs 1”.

Par zemesgabalu kopā ar sešām būvēm, piecas no kurām jānojauc, pašvaldība samaksāja Ls 119 500 no 2012.gada budžeta līdzekļiem.

Viens no argumentiem, kāpēc pašvaldībai vajadzētu iegādāties tieši šo zemesgabalu, nevis apmierināties ar ceļa otrā pusē esošo valsts zemi vai  turpat blakus Garnizona kapsētai esošo 0,8 ha lielo pašvaldības zemes gabalu, bija toreizējā deputāta Guntara Krieviņa minētais, proti, ka „Ciedrs 1” ir pašvaldības parādnieks, un, atpērkot zemes gabalu, būtu iespēja atgūt arī šo parādu. Parāds pašvaldībai bija Ls 5200.

Tomēr galvenais arguments, kāpēc jāpērk tik liels zemesgabals no privātpersonas, bija, ka 0,7 ha lielajā Garnizona kapsētā, atšķirībā no Dienvidu kapiem, kur vietas jauniem apbedījumiem nodrošinātas vēl aptuveni desmit gadu garumā, jauniem apbedījumiem vietu vairs neesot.

Pievienojot blakus esošo pašvaldības zemesgabalu un no privātīpašnieka iegādāto, kapsētas teritorija paplašinātos līdz 3,8 hektāriem.

Tika uzsvērts, ka šī kopējā teritorija nodrošinātu vietu jauniem apbedījumiem turpmākos 40 (!) gadus.