Savā Facebook profilā kā arī WhatsApp lietotnē Liepājas domes deputāte Ludmila Rjazanova trešdien, 21.februārī, informēja liepājniekus par to, ka 22.februārī pilsētas domes sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par neapbūvēta zemesgabala Laboratorijas iela 1 nodošanu atsavināšanai un ka atsavināšanas mērķis ir krematorijas būvniecība.


Saistībā ar 22.februāra domes sēdei sagatavoto lēmumprojektu Rjazanova arī izteikusi liepājniekiem aicinājumu parakstīties zem "kolektīva paziņojuma", jo, kā raksta Rjazanova: "Es uzskatu, ka šādu lēmumu nevar pieņemt bez konsultēšanās ar iedzīvotājiem. Uzskatu, ka pirms tik svarīga lēmuma pieņemšanas ir nepieciešams konsultēties ar Karostas un Tosmares iedzīvotājiem, jo tas skars viņu dzīves kvalitāti un nekustama īpašuma vērtību".


Tāpat Rjazanova atgādina, ka iepriekš, kad krematorijas būvniecība tika plānota citā vietā, "iedzīvotāji rakstījuši iesniegumu pret krematorijas būvniecību ar vairāk nekā 300 parakstiem".

Portāls irliepaja.lv uzdeva jautājumu pašvaldībai: "Vai pirms lēmuma par zemesgabala izsoli krematorijas būvniecībai nepieciešams iesaistīt iedzīvotājus lēmuma projekta apspriešanā?"


Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājas Zitas Lazdānes atsūtītajā atbildē teikts: "Lēmuma par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Laboratorijas ielā 1, atsavināšanu mērķis ir nodrošināt priekšnosacījumus krematorijas būvniecībai Liepājā, jo, neskatoties uz iedzīvotāju pieprasījumu, ne šobrīd, ne vēsturiski Liepājā krematorijas pakalpojumi nav pieejami.

Liepājas dome jau iepriekš bija lēmusi nodot atsavināšanai krematorijas būvniecībai zemesgabalu turpat blakus – Ģenerāļa Baloža ielā 37, taču, tā kā šobrīd par šo īpašumu vēl notiek tiesvedība un nav zināms, cik ilga tā būs, Liepājas valstspilsētas pašvaldība atsavināšanai plāno nodot kā alternatīvu vēl vienu zemesgabalu blakus Garnizona kapiem – Laboratorijas ielā 1.


Pēc Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem šis zemesgabals ir jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju, kas paredz arī pakalpojumu objektu, tātad arī krematorijas būvniecību.

Ņemot vērā Teritoriālā plānojuma noteikumus, iedzīvotāju iesaiste lēmuma pieņemšanai par konkrētā zemesgabala atsavināšanu nav nepieciešama. Tā var aktualizēties nākotnē, piemēram, gadījumā, kad Valsts vides dienests vērtēs jau konkrētā pakalpojuma sniedzēja darbības ietekmi uz vidi. Savukārt, ja runa ir par potenciālu morālu kaitējumu tuvējās apkaimes iedzīvotājiem, tad Laboratorijas iela 1 salīdzinājumā ar Ģenerāļa Baloža ielu 37 atrodas tālāk no dzīvojamām mājām, kas ir iedzīvotāju interesēs."


Atgādināsim, ka, tā kā zemesgabals atrodas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā, janvārī arī SEZ valde lēma piekrist zemesgabala Laboratorijas ielā 1 nodošanai atsavināšanai, jo nekustamais īpašums nav nepieciešams SEZ pārvaldes funkciju veikšanai.


2012.gadā valsts Finanšu ministrijas personā zemesgabalu 18 849 m2 platībā Laboratorijas ielā 1 nodeva bez atlīdzības Liepājas pašvaldības īpašumā.


Iepriekš portāls jau vēstīja, ka 2022.gada maija nogalē pašvaldība pieņēma lēmumu par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, kā arī izsoles noteikumiem zemesgabala daļai Ģenerāļa Baloža ielā 37, Garnizona kapsētas teritorijā. Lēmums tika pieņemts, jo SIA "Liepājas enerģija" bija izrādījusi interesi par krematorija tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecību šajā vietā.

Pēc diviem mēnešiem, jūlija nogalē, bija paredzēts atvērt iesniegtos pieteikumus (pēc portāla rīcībā esošās informācijas tika saņemts viens pieteikums), taču rezultātu paziņošana izpalika kādas privātpersonas tiesai iesniegtās sūdzības dēļ.

Kā portāls uzzināja pašvaldībā, sūdzību ir izskatījis Augstākās tiesas senāts, kas ar 26. septembra lēmumu ir atcēlis Administratīvās rajona tiesas 27. marta spriedumu, ar kuru prasība tika noraidīta.

Lieta tika nosūtīta Administratīvajai tiesai jaunai izskatīšanai.

Izsoles uzvarētājam būtu iespēja uz 30 gadiem apbūvēt zemesgabalu 5798 m2 platībā Ģenerāļa Baloža ielā 37.


Lēmumā arī bija noteiktas tehniskās prasības krematorijai: tai jābūt ar vismaz divām kremācijas krāsnīm (minimālā krāsns jauda – 600 kW, kurināmais – dabas gāze), kā arī ir jānodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana, kas nerada pieļaujamā izmešu līmeņa pārsniegumu apkārtējā teritorijā. Tāpat jāparedz telpas morgam (minimālā ietilpība – 20 nelaiķi), telpa autopsijai, atvadu zāle, garderobe, labierīcības utt.

Šobrīd Latvijā darbojas divas licencētas krematorijas – Rīgā un Valmierā.


Papildināts. Pēc deputāta Ginta Ročāna ierosinājuma jautājums par Laboratorijas ielas 1 nodošanu atsavināšanai no 22.februāra domes sēdes darba kārtības tika izņemts. Pamatojums – "jo nepieciešams papildu laiks papildu izpētei par šīs būves potenciālajiem vides un sociālajiem aspektiem vietējā kopienā".