Pagājušā gada maija nogalē pašvaldība pieņēma lēmumu par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, kā arī izsoles noteikumiem zemesgabala daļai Ģenerāļa Baloža ielā 37, Garnizona kapsētas teritorijā. Lēmums tika pieņemts, jo SIA "Liepājas enerģija" bija izrādījusi interesi par krematorija tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecību šajā vietā.


Pēc diviem mēnešiem, jūlija nogalē, bija paredzēts atvērt iesniegtos pieteikumus (pēc portāla rīcībā esošās informācijas tika saņemts viens pieteikums), taču rezultātu paziņošana izpalika kādas privātpersonas tiesai iesniegtās sūdzības dēļ.

Kā portāls uzzināja pašvaldībā,


sūdzību ir izskatījis Augstākās tiesas senāts, kas ar 26. septembra lēmumu ir atcēlis Administratīvās rajona tiesas 27. marta spriedumu, ar kuru prasība tika noraidīta.

Lieta nosūtīta Administratīvajai tiesai jaunai izskatīšanai. Šobrīd jāgaida lietas nozīmēšana izskatīšanai.


Izsoles uzvarētājam būtu iespēja uz 30 gadiem apbūvēt zemesgabalu 5798 m2 platībā Ģenerāļa Baloža ielā 37.


Lēmumā arī bija noteiktas tehniskās prasības krematorijai: tai jābūt ar vismaz divām kremācijas krāsnīm (minimālā krāsns jauda – 600 kW, kurināmais – dabas gāze), kā arī ir jānodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana, kas nerada pieļaujamā izmešu līmeņa pārsniegumu apkārtējā teritorijā. Tāpat jāparedz telpas morgam (minimālā ietilpība – 20 nelaiķi), telpa autopsijai, atvadu zāle, garderobe, labierīcības utt.


Šobrīd Latvijā darbojas divas licencētas krematorijas – Rīgā un Valmierā.