Distancējoties no politiķa Artūra Butāna un mākslinieka Raimonda Gabaliņa savstarpējās diskusijas, portāls irliepaja.lv tomēr uzskata, ka Liepājas galvas Evalda Rimbenieka piemiņas vieta ir jāsakopj. Tāpēc uzdevām jautājumu Komunālajai pārvaldei, vai un kad tas varētu notikt.


Šobrīd piemiņas vieta izskatās šādi. Artūra Butāna foto.


Atbildē, ko saņēmām no pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla, teikts:

"E. Rimbenieks piemiņas vietas autori ir tēlnieks Uldis Kurzemnieks un arhitekte Santa Reinharde. Pašreiz pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma top piemiņas vietas pārbūves projekta dokumentācija, lai varētu veikt pieminekļa tuvākās apkārtnes labiekārtošanu. Pie tās strādā Santa Reinharde.

Projekta dokumentācija par 95% jau gatava, notiek dažu detaļu precizēšana, pēc tam labiekārtošanas projekts tiks iesniegts būvvaldē – akcepta saņemšanai.


Komunālā pārvalde ir iecerējusi vēl šogad veikt:

piemiņas vietā esošo atbalstsienu pazemināšana un nosegapmaļu uzstādīšanu pazeminātajām betona atbalstsienām; 
pieminekļa pamatnes apmetuma atjaunošanu;
puķu dobes apmales posma no betona elementiem "Rondo" pārbūvi;
zaļo augu atjaunošanu un pārstādīšanu;
piemiņas vietai pieguļošās gājēju ietves daļas pārbruģēšanu;
veco un bojāto apgaismojuma iekārtu un elementu demontāžu un jauna apgaismojuma ierīkošanu;
esošo betona atkritumu kastu nomaiņu pret jaunu, vidē iederīgu metāla konstrukcijas atkritumu tvertni.


Artūra Butāna foto.


Gan projektēšanai, gan labiekārtošanai ir plānoti līdzekļi no pilsētas budžeta.

Darbs pie Rimbenieka piemiņas vietas sakārtošanas ir sācies 2019. gada nogalē, pēc domes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa iniciatīvas".