"Patlaban nekādu rosību ne nākamā kempinga, ne līdzās esošajā jaunbūvējamajā ielā vēl neredz. Kad tiks pabeigti būvdarbi Vētru ielā un atvērts veloceliņš?" – jautā irliepaja.lv lasītājs.


Atbildi lūdzām sniegt Komunālajai pārvaldei, un, kā raksta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, tad Vētru ielas, Rietumkrasta ielas un Klaipēdas ielu posmu pārbūves darbi atsāksies aprīļa beigās – pēc Lieldienām.


Darbi šajā objektā ir jāpabeidz šogad, taču, kā informēja Štāls, precīzs datums nav noteikts, jo var būt kādi papildu darbi un līdz ar to nepieciešams termiņa pagarinājums.


Kempinga ēku kompleksa Klaipēdas ielā 138 būvniecības ieceres virzītāji – SIA "Kempings Liepāja" – ir izpildījuši būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un saņēmuši būvatļauju, kas derīga līdz 2023.gadam, bet ar SIA "Kempings Liepāja" noslēgtajā līgumā teikts, ka kempings jānodod ekspluatācijā līdz 2019.gada beigām, irliepaja.lv uzzināja domes Nekustamā īpašuma pārvaldē.