Līdz šā gada sākumam saliņu Brīvības ielā 180, ko sauc arī par Austrumu fortu, nomāja Kristapa Reinfelda uzņēmums SIA "E-Team". Kopš 2017. gada "E-Team" Austrumu fortā piedāvāja burbuļtelšu kempingu ar piknika un elektrības pieslēguma vietām, kā arī aktīvās atpūtas iespējām – laivu, elektro- un sup dēļu nomu. Vienu sezonu salu un tai pieguļošos ezera ūdeņus saviem koncertiem veiksmīgi izmantoja arī projekts "Liepaja Lake Music", atzīstot, ka šī vieta rada "festivāla sajūtu". Taču, kā portālam irliepaja.lv atzina Irita Kalēja, – lai gan vieta ļoti skaista, galu galā loģistika izrādījusies pārāk dārga un jau pērn nācies no šī projekta atteikties.


Arī uzņēmējs Kristaps Reinfelds spiests atzīt, ka "cerības neattaisnojās", tāpēc arī vienojušies ar pašvaldību nomas līgumu izbeigt, un šogad pirmo reizi kopš SIA "E-Team" apsaimniekoja Austrumu fortu, tas vairs viesus nav uzņēmis.


"Pirmkārt, tur bija iespējama tikai sezonāla rakstura uzņēmējdarbība. Otrkārt, visas ieguldītās investīcijas, piemēram, elektrības pieslēguma ierīkošana, paliek pašvaldībai, jo tas nav mūsu īpašums."


Blakus esošā "Natura 2000" teritorija gan neesot šķēršļus radījusi.


Tā kā "E-Team" no nomas tiesībām atteikusies, pašvaldība šoreiz izsludinājusi nomas tiesību izsoli. Pretendenti uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 180 nomas tiesību izsoli aicināti pieteikties līdz 14.decembrim Nekustamā īpašuma pārvaldē Peldu ielā 5, pati izsole plānota 18.decembrī.


Zemesgabala kopējā platība ir 32 797 m2, tā kadastrālā vērtība 2023. gadā bijusi 14 102,71 eiro.


Nekustamais īpašums Brīvības ielā 180 jeb Austrumu forts.


Pašvaldība piedāvā vietu nomāt uz desmit gadiem.


Izsoles uzvarētājam gada laikā Būvvaldē būs jāiesniedz būvprojekts un līdz 2025. gada 31. augustam jāpabeidz sporta un atpūtas vietas ierīkošana un labiekārtošanas darbi.


Tāpat jāizstrādā un būvvaldē jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija sporta iekārtu, aprīkojuma, teritorijas iekārtojuma un nepieciešamo īslaicīgas lietošanas palīgbūvju uzstādīšanai.


Jāparedz elektrības un citu nepieciešamo komunikāciju pieslēgumi, ievērojot visus tehniskos noteikumus.


Šovasar Austrumu forts atkal aizauga ar zāli, tāpat kā pirms 2017.gada, kad tur vēl nesaimniekoja "E-Team".


Apkalpes, servisa un citu pakalpojumu nodrošināšanai atļauta vienīgi īslaicīgas lietošanas palīgēku novietošana. Nomniekam jānodrošina plānotajam apmeklētāju skaitam atbilstoši nepieciešamie higiēnas prasību nosacījumi, nodrošinot kompleksa noslodzei atbilstoša skaita atkritumu tvertņu uzstādīšanu. Jāparedz atkritumu savākšana, reklāmas objektu izvietošana saskaņojama pašvaldības noteiktajā kārtībā.


Norobežot ieeju Austrumu forta salā atļauts ar pagaidu žogu. Pēc nomas perioda beigām visas būves, iekārtas un aprīkojumi demontējami, teritorija sakārtojama.