Papildināts. Ar Liepājas domes Pilsētas attīstības komitejas lēmumu SIA "Ķeizara paviljons" pusgada laikā jāizstrādā tehniskais projekts Jūrmalas parka kafejnīcai "Banga".

Runa ir par to pašu kafejnīcu, kas šobrīd vasaras sezonā funkcionē Jūrmalas parkā kādreizējā vēsturiskā restorāna "Banga" vietā, portāls noskaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldē.

Savulaik pašvaldība līgumu par 998 kvadrātmetrus lielā zemesgabala Peldu ielā 55A nomu kafejnīcas vajadzībām bija noslēgusi ar SIA Gokarti" (pirms tam – SIA "Lec un minies"), kas apņēmās līdz 2017.gada beigām atjaunot vēsturisko "Bangu", saskaņā ar Liepājas būvvaldē 2012.gada 30.maijā saskaņoto skici (autors: arhitekts Andris Kalniņš). Projekta izstrādei un apstiprināšanai būvvaldē uzņēmumam tika dots laiks līdz 2016.gadā janvārim.

Pērn "Gokarti" savu pastāvēšanu beidza, taču šī uzņēmuma saistības pārņēma jaunizveidotā SIA "Ķeizara paviljons". Līdz ar to pašvaldībai bija nepieciešams pieņemt lēmumu par zemesgabala Peldu ielā 55A iznomāšanu uz 30 gadiem kafejnīcas būvniecībai SIA "Ķeizara paviljons".

Līguma nosacījumi paredz, ka SIA "Ķeizara paviljons" kafejnīca jāatjauno pēc tās pašas skices, ko Liepājas būvvaldē 2012.gada 30.maijā saskaņoja SIA "Gokarts".

Līgumā ar SIA "Ķeizara paviljons" striktāk noteikts termiņš, kurā būvvaldē jāiesniedz būvprojekts un jāsaņem būvatļauja – tas jāizdara 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Toties termiņš, kad ēka jānodod ekspluatācijā, par vienu gadu pagarināts, un noteikts līdz 2018.gada 31.decembrim.

Līdz tam nomnieks maksā zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības – 426,05 eiro (bez PVN) un nekustamā īpašuma nodokli 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

Iepriekš SIA "Gokarti" pārstāvis Ojārs Brics solīja, ka tas noteikti ir izdarāms, jo projekts neesot "pārāk sarežģīts", turklāt uzņēmums ir ieinteresēts ātrāk atvērt jauno kafejnīcu.

Saskaņā ar skiču projektā izklāstīto ieceri kafejnīcas galvenā zāle aizņems 200 kvadrātmetrus lielu platību, virtuvi plānots izvietot pagrabstāvā.

Paredzētas arī divas vasaras terases, lielākajā atradīsies 24 galdi un tajā būs 120 vietas. Kafejnīca būs atvērta gan vasarā, gan ziemā. Vasarā tajā plānots nodarbināt divdesmit darbiniekus, ziemā – desmit.

Rekonstrukcijā paredzēts ieguldīt gandrīz 330 tūkstošus eiro.

Pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns, komentējot būvniecības ieceri, iepriekš atzina, ka ideja atjaunot "Bangu" tās agrākajā veidolā (vismaz par 90%) atzīta kā labākais risinājums, jo "šis tēls vēl ir pietiekami dzīvs liepājnieku atmiņās".

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē 19.februārī.