Ar Pilsētas attīstības komitejas 12. marta lēmumu pašvaldība atteikusies no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Liedaga ielā 8/14 – nepabeigtu jaunbūvi, kas atrodas uz pašvaldības zemes.

Šī būve ir tieši blakus zemesgabalam Liedaga ielā 6, uz kura pašvaldība plāno būvēt pirmsskolas izglītības iestādi, kuru varētu nomāt privāts komersants.

Īpašumu par 60 000 eiro iegādājusies SIA “Libavas buras”, kuras vienīgais labuma guvējs ir Lietuvas pilsonis Vismants Zelicks.

Pašvaldība jaunajam īpašniekam, kurš sola gadiem pamesto objektu sakārtot, uz trīsdesmit gadiem iznomājusi 2765 kvadrātmetrus lielu zemesgabalu būves uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Par SIA "Libavas buras" plāniem portāla rīcībā šobrīd nav informācijas. Saskaņā ar Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumu Liedaga iela 8/14 ietilpst jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijā. Irliepaja.lv uzzināja domes Nekustamo īpašumu pārvaldē.