Līdz nākamā gada 17. janvārim pagarināts Liepājas domes izsludinātais atklātais konkurss "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā"", portāls irliepaja.lv uzzināja pašvaldībā.
 
Iepriekš piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2021. gada 29. decembris.


Konkursa nolikums nosaka, ka ielas pārbūve Liedaga ielā 6A (no Dzintaru ielas līdz pludmalei) jāveic atbilstoši SIA "JOE" izstrādātajam būvprojektam un, plānojot būvdarbu veikšanu, būvniekam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par divi simti desmit dienām pēc būvobjekta nodošanas būvniekam.

Galvenie veicamie darbi ir esošo segumu demontāža; koku zāģēšana un celmu laušana; brauktuves izbūve; gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve; betona bruģa segumu izbūve; dabīgā akmens bruģa segumu izbūve; lietus kanalizācijas tīklu, sadzīves kanalizācijas tīklu, ūdensvada, elektrisko sakaru tīklu, kā arī ielas un dekoratīvā apgaismojuma izbūve. Tāpat ir jānodrošina satiksmes organizācija, apstādījumu veidošana un betona atbalstsienu izbūve.

Būvniekam ir jāgarantē veiktā darba, materiālu un iekārtu kvalitāte piecus gadus pēc būves pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā, un novērš garantijas laikā radušos defektus.  

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka Liedaga ielā 6 pašvaldība plāno bērnudārza būvi, savukārt blakus, Liedaga ielā 8/14, privāts investors gatavojas pārbūvēt nepabeigto jaunbūvi, kas tur atrodas.


Pērn notika arī sabiedriskā apspriešana par vairāk nekā 30 koku izciršanu, lai ielu varētu izbūvēt.