Šonedēļ ir uzsākti lietus kanalizācijas kolektora būvniecības darbi O.Kalpaka ielas posmā no Raiņa ielas līdz Ostas ielai. Darbu ietvaros paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas kolektora maģistrālo posmu, kas nodrošinās Jaunliepājā savākto lietus kanalizācijas ūdeņu novadīšanu uz izlaidi Ostas ielā, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Kolektora izbūve notiks, veicot rakšanas darbus vairāku metru dziļumā un ievērojot esošās apakšzemes komunikācijas, līdz ar to būvdarbu skartā zona būs plaša un radīs satiksmes neērtības posmā no O. Kalpaka ielas pārbrauktuves līdz Flotes ielai. Tāpēc autobraucēji ir aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un iespēju robežās izmantot alternatīvus braukšanas maršrutus.  Būvdarbu tuvumā ir uzstādītas pagaidu satiksmes organizācijas ceļa zīmes, kas jāievēro ikvienam satiksmes dalībniekam.

Līdz šim Jaunliepājas teritorijā savāktie lietus notekūdeņi tika novadīti sadzīves kanalizācijas kolektorā, kas pastiprinātu nokrišņu laikā pārslogoja sadzīves kanalizācijas tīklus, bieži radot avārijas situācijas un ielas posmu applūšanu.

Lietus kanalizācijas kolektora izbūve notiek pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma, atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” izstrādātajam būvprojektam “Lietus kanalizācijas kolektora būvniecība O.Kalpaka ielas posmā no Raiņa ielas līdz Ostas ielai, Liepājā”

Izpildītājs: SIA "A-Land" (apakšuzņēmējs SIA "Būvmehanizācija").

Objekta izmaksas atbilstoši iepirkuma rezultātiem: EUR 114 870,55, neskaitot PVN

Darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2020.gada decembrim.