Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas izsludināta no 28.novembra līdz 12.decembrim, par koku ciršanu Ezera un Raiņa ielā.

Publiskā apspriešana notiks par divu koku ciršanas ieceri Raiņa ielā un divu koku ciršanu saistībā ar iebrauktuves izbūvi īpašumā Ezera ielā 60, informēja domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Lai Raiņa ielā uzlabotu satiksmes drošību un gājēju pārejas pirms Rīgas ielas pārredzamību, pašvaldība plāno nozāģēt divas Raiņa ielas malā augošās Holandes liepas.

Savukārt sakarā ar iebrauktuves izbūvi zemesgabalā Ezera ielā 60, īpašnieks vēlas nozāģēt divas Holandes liepas, kas aug Ezera ielas malā pie nama Nr. 60.

Publiskās apspriešanas anketas iespējams saņemt un aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī aizpildīt elektroniski šeit:  www.ej.uz/kkzx   

Noslēdzoties publiskajai apspriešanai, rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Vides un veselības daļā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis: 63404744; e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.