Lai uzlabotu dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu un drošību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpina dzelzceļa infrastruktūras izbūvi un modernizāciju.

ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros norisinās arī dzelzceļa pievadceļu pārbūve un atjaunošana, informē Liepājas SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Šobrīd SIA "Fima" veic papildus dzelzceļa posma izbūvi starp Liepājas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju, kas rada zināmus apgrūtinājumus ar autotransportu šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi .

Projekta mērķis ir novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstības pasākumus. Dzelzceļa pievadceļa būvniecības darbu ietvaros ir uzsākta papildus savienojuma izbūve starp Liepājas ostas Rietumu parku un Liepājas staciju. Kā norāda Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis, projekta īstenošana, pieaugot Liepājas ostas kravu apgrozījumam, ļaus papildus nenoslogot Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un mazinās autotransporta satiksmes ierobežojumus.

Darbus veic SIA "Fima" sadarbībā ar apakšuzņēmējiem SIA "Thales Latvija" un SIA RKF "Transceltnieks", kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko un ekonomiski pamatotāko piedāvājumu ar zemāko cenu. Kā atzīst SIA "Fima" komercdirektors Aleksandrs Grebežs, "Liepāja patiešām ir izcils piemērs, kā nepārtraukti pilnveidot pilsētas infrastruktūru, tostarp biznesam tik svarīgo tās posmu – ostas un Liepājas dzelzceļa stacijas pieslēguma punktu. SIA "Fima" īstenotajā projektā strādājam kopā ar kvalificētiem partneriem. Projektā netrūkst izaicinājumu, bet darbi norit saskaņā ar plānu. Ir skaidri apzinātas biznesa vajadzības, ir kompetents pasūtītājs Liepājas SEZ pārvaldes personā, tāpēc ir gandarījums par to, ko darām."

Šobrīd darbi norit atbilstoši laika grafikam un ziemas apstākļu ietekme ir nenozīmīga. Darbi saskaņā ar līgumu jāveic 270 dienu laikā, bet līguma summa ir 2 495 646,21 eiro bez PVN.

Dzelzceļa pārbūves darbi ir plānoti loģiskā secībā, lai risinātu identificētās problēmas un palielinātu dzelzceļa pievadceļu kravu caurlaides spējas kapacitāti. Īstenotā projekta mērķis ir uzlabot kravu caurlaidību, kas līdz šim ierobežoja ostas uzņēmumu spēju apkalpot pieaugošās kravu plūsmas un radīja autoplūsmas sastrēgumus pie Raiņa ielas pārbrauktuves. Atgādināsim, ka jau iepriekš Liepājas SEZ pārvaldes un VAS "Latvijas dzelzceļš" sadarbības rezultātā tika īstenoti investīciju projekti t.sk. Liepājas stacijas rekonstrukcija un modernizācija un pārmiju Nr.10 un Nr.11 modernizācija, kas ļāva pārbrauktuves pārbraukšanas laiku ar manevru sastāvu, kurā ir 20 vagonu,  samazināt no 7 min. līdz 4 min. "Vēl viena paralēla dzelzceļa posma izbūve starp Liepājas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju uzlabos vagonu padošanas ātrumu un ļaus samazināt pārbrauktuves slēgšanas laika intervālus", uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis.

Kopumā līdz 2019. gada beigām projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros plānots izbūvēt un rekonstruēt sliežu ceļus 2632 metru garumā t.sk. 1 815 metri ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami.