Svinīgā pasākumā piektdien, 28.februārī, ar satiksmes ministra Tāļa Linkaita dalību atklāts dzelzceļa infrastruktūras izbūves un modernizācijas projekts, ko īstenojusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde sadarbībā ar uzņēmumu SIA "Fima", informē SEZ Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Projekts īstenots ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros, un kopumā no jauna izbūvēti un rekonstruēti dzelzceļa sliežu posmi aptuveni 2,6 km garumā. Projekta rezultātā uzlabots dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrums un kopējā drošība starp ostu un staciju. Kopējā darbu izpildes līguma summa ir 2 495 646,21 eiro bez PVN. 

Līgums par dzelzceļa infrastruktūras izbūves darbu veikšanu tika noslēgts 2018.gada 14.septembrī, un ģenerāluzņēmējs SIA "Fima" sadarbībā ar apakšuzņēmējiem SIA "Thales Latvia" un SIA RKF "Transceltnieks"  veica darbus  376  dienu laikā. Projekta ietvaros tika izveidots vēl viens Liepājas SEZ  Rietumu parka savienojums ar Liepājas staciju, izbūvējot dzelzceļa tranzītceļu paralēli esošajam dzelzceļa sliežu ceļam. Tas dod iespēju būtiski samazināt slodzi uz Raiņa  ielas pārbrauktuvi, ostas darbībai nepieciešamos dzelzceļa sastāvus novirzot caur Ziemeļu parku.


Domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: "Šī projekta realizācija ļaus nodrošināt vienmērīgāku satiksmes plūsmu posmos, kur dzelzceļš krustojas ar pilsētas intensīvo ceļu satiksmes infrastruktūru. Ņemot vērā, ka Liepājā tuvāko gadu laikā tiek prognozēts apstrādes rūpniecības pieaugums, ir svarīgi parūpēties savlaicīgi par satiksmes jautājumu sakārtošanu."

Kopumā projekta ietvaros  izbūvēti un rekonstruēti sliežu ceļi 2 632 metru garumā t.sk. 1 815 metri ir jaunbūvēti  sliežu ceļi, bet 817 metri tika rekonstruēti. Tāpat izbūvēta ūdens novadīšanas sistēma 801 m garumā, pārbūvētas 5 pārbrauktuves, izbūvēta moderna apgaismojuma sistēma ar  4 prožektoru mastiem 25 metru augstumā, izbūvēti dzelzceļa signalizācijas kabeļi 1890 m garumā, kā arī uzstādīti un pārvietoti kopskaitā 6 luksofori, tāpat no jauna izbūvēta pārmiju piedziņas apsildes sistēma, nodrošinot attālinātu sistēmu vadību.

"Par SIA "Fima" darbības mērķi esam izvirzījuši apkārtējās vides un infrastruktūras modernizāciju, un tādā veidā mēs palīdzam uzņēmumiem uzlabot savas darbības rezultātus un padarīt iedzīvotājiem viņu ikdienu ērtāku. Milzīgs gandarījums, ka šajā projektā tiešā sasaistē varam redzēt savu pienesumu abos šajos aspektos – esam palīdzējuši Liepājas SEZ un tajā strādājošajiem uzņēmumiem kļūt modernākiem un efektīvākiem, un tajā pašā laikā projekts ļauj arī ikvienam Liepājas iedzīvotājam un viesim izjust, ka dzīvot kļuvis nedaudz ērtāk, jo samazinās vienas pārbrauktuves noslodze un ikviens iegūst papildus minūtes savā dzīvē, kas vairs  nebūs jāpavada, gaidot sastrēgumā. Tāpat arī priecājamies, ka varam strādāt ar tik  profesionālu pasūtītāju kā Liepājas SEZ pārvalde", norāda SIA "Fima" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Grebežs.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš: "Pārdomāti esam soli pa solim attīstījuši ostas pievadceļus t.sk. dzelzceļu, atbilstoši ostas uzņēmēju vajadzībām, lai nodrošinātu ātru un efektīvu kravu apriti. Bez dzelzceļa tāpat kā bez kuģu ceļiem un autoceļiem ostas darbība nav iedomājama. Esošajā plānošanas periodā Liepājas SEZ pārvalde īsteno 3 nozīmīgus infrastruktūras projektus par kopējo summu 43, 5 milj. EUR, bet vajadzību vēl ir ļoti daudz – jāpilnveido kuģošanas nosacījumi Karostas kanālā, kur gadu no gadu pieaug saimnieciskās darbības aktivitāte, jāturpina hidrobūvju atjaunošanu un navigācijas drošības pasākumi."

ES Kohēzijas fonda projektu "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" mērķis ir  novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstības pasākumus.  Jau iepriekš Liepājas SEZ pārvaldes un VAS "Latvijas dzelzceļš" sadarbības rezultātā tika īstenoti investīciju projekti t.sk. Liepājas stacijas rekonstrukcija un modernizācija un  pārmiju Nr.10 un Nr.11 modernizācija, kas ļāva pārbrauktuves pārbraukšanas laiku ar manevru sastāvu, kurā ir 20 vagonu,  samazināt no 7 līdz 4 minūtēm.