Saulaini skaistā 7.jūlija pusdienlaikā Krūtes baznīciņā bija pulcējušies vai visi apkārtnes ļaudis, lai piedalītos atjaunotā Dievnama iesvētīšanā.

Tas bija sengaidīts brīdis, kad ar jauni spodru, sarkanu kārniņu jumtu un sakoptu apkārtni atdzimusī baznīciņa atkal sagaidīja tik daudzus baznīcēnus.

Dievnama atjaunošana ilgusi turpat divus gadus. Vislielākais ieguvums ir jaunais jumts un daļēja tā koka konstrukciju nostiprināšana. Taču arī līdz šim nepievilcīgā un pamatus bojājošā apkārtne ir pārvērtusies – ap baznīcu izcirsti patvaļīgi ieaugušie koki, izplēsti biezie krūmāji un nolīdzinātas kopš kara beigām esošās bedres.

Līdz šim, braucot pa Bārtas – Kalētu balto lielceļu un aizraujoties ar skaisto Kurzemes ainavu baudīšanu, it viegli varēja arī nepamanīt zaļajā koku pudurī noslēpto baznīciņu. Nu tā atklājas romantiska un cerīga.

Iespaidīgās pārmaiņas finansējuši Apvienotie Kurzemes fondi* un LELB Konsistorija, kā arī  bijušo krūtenieku Gravu ģimene. Pie baznīcas atjaunošanas daudzas stundas strādājuši gan draudzes locekļi, gan Grobiņas novada bezdarbnieku nodarbinātības projektu dalībnieki. Baznīcas draudzes priekšniece Gunta Jansone sarunā izteica  patiesu gandarījumu par novada vadītāja Aivara Priedola personisko atbalstu.

Krūtes baznīca celta 1642.gadā. Tā ir viena no nedaudzajām Kurzemes koka baznīcām. Sarkano ķieģeļu tornis un sakristeja piebūvēti vēlāk, taču gandrīz nemainīgs ir saglabājies manierisma stila apdares interjers ar mākslas pieminekļiem – baznīcēnu soliem, kanceli, altāri un altārgleznu.

Atjaunotā Krūtes ev.lut. baznīca, kā arī svaigi sakoptā senās draudzes kapsētas un mācītājmuižas parka alejas apkārtne nu ir kļuvuši par optimistisku šīs vasaras tūristu apskates objektu tiem, kam mīļāki ir vasaras ceļavēja mazie piedzīvojumi jaunatklājamās Latvijas takās.

*Apvienotie Kurzemes fondi – Kurzemes baltvāciešu organizācija, kuras finanšu pamats ir baroneses Adas fon Manteifeles, dz. grāfienes Apraksinas 1914.gadā testaments.

Fonds Kurzemē sniedzis finansiālu palīdzību arī citiem baltvācu kultūras mantojuma objektiem, piemēram Apriķu un Priekules baznīcu restaurācijai un atjaunošanai.