Ir noslēgušies būvdarbi Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" ēkā Klāva Ukstiņa ielā 7/9. Veiktos darbus Liepājas pilsētas būvvalde 16. augustā pieņēma ekspluatācijā. Savukārt muzeja filiāles darbinieki gatavo ēku atkalatvēršanai ar jaunu ekspozīciju.

Muzeja ēkas pārbūve īstenota divās kārtās – veicot gan ēkas fasādes, gan muzeja telpu pārbūvi.

Iekštelpās pilnībā rekonstruētas ekspozīciju zāles, tostarp grīdas, sienas un griesti, saglabājot esošo vēsturisko izskatu, piemēram, atjaunojot ēkai raksturīgos noapaļojumus sienu un griestu saskares vietās. Pēc vēsturiskajiem paraugiem izgatavoti jauni pakāpieni, kā arī flīzes, kas bija saglabājušās 2. stāva palīgtelpā. Restaurētas kāpnes un koka iekšdurvis, nomainīti rokturi un slēdzenes atbilstoši ēkas vēsturiskajai stilistikai.

Pēc muzeja administrācijas ierosinājuma, gan pirmajā, gan otrajā stāvā izveidotas plašākas ekspozīciju telpas. Bijušajās Tautas frontes telpās 1. stāvā bez izmaiņām saglabāta telpu apdare, durvis un iekārtojums.

Lai muzeja ēkai nodrošinātu vides pieejamību, uz otro stāvu ir izbūvēts lifts, kā arī pacēlājs ar platformu, noņemti durvju sliekšņi, kā arī pie galvenās ieejas pazemināts esošais betona lievenis, lai ieeja būtu praktiski vienā līmenī ar ietves segumu.

Divstāvu ēkā no jauna izbūvētas visas komunikācijas, tostarp elektroapgādes tīkli, sanmezgli, siltumapgādes, ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas sistēmas, ventilācija, bēniņos uzlabota siltumizolācija.

Veicot ēkas fasādes atjaunošanas darbus, atjaunots vēsturiskais fasādes ķieģeļu mūra šuvojums ar uz āru vērstu mazo apaļo šuvi. Ielas fasādes dekoratīvās detaļas, kas bija stipri bojātas vai pazudušas, atjaunotas vai izgatavotas no jauna. Bijušās piebūves vieta ēkas rietumos apmesta ar gludu apmetumu. Tāpat izgatavotas jaunas koka ārdurvis pēc esošo koka pildiņu durvju parauga. Uz galvenās fasādes izveidota jauna izkārtne, kas iekļaujas esošajā dekoratīvajā apmetumā veidotajā ierāmējumā.

Kā liecina apkopotā informācija, ēka būvēta 1883. gadā, tā izmantota dažādām vajadzībām – kā bāreņu patversme, 1. Pasaules kara atraitņu pansija, Tautas frontes ēka u.c. Pamatā ēkā saglabājies sākotnējais plānojums, laika gaitā veikti atsevišķi pārveidojumi.

Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā muzeja filiāles darbinieki gatavo ēkas atvēršanu sabiedrība – tiks pārvests filiāles krājums un iekārtota jauna ekspozīcija, kuru paredzēts atklāt nākamā gada pirmajā pusē. Šobrīd vēl tiek strādāts pie ekspozīcijas satura un dizaina koncepcijas. Jaunajā ekspozīcijā paredzēts stāstīt par Liepāju un tās apkārtni kā daļu no Latvijas un pasaules vēstures. Liela loma ekspozīcijā būs veltīta represēto cilvēku atmiņām, ģimenes stāstiem un notikumiem, kā arī Atmodas laikam un Latvijas valsts neatkarīgas atgūšanai. Lielākā ekspozīcijas daļa būs veltīta padomju laika represijām un noziegumiem pret latviešu tautu. Sadarbībā ar fondu "Uniting" un dizaina biroju "H2E" pirmo reizi šajā namā tiek veidota ekspozīcijas sadaļa par holokaustu.

Šajā ēkā savu darbību atsāks arī Liepājas nacionāli patriotiskās organizācijas, rīkojot nacionāli patriotiska rakstura pasākumus.

2021. gada 5. jūlijā Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupācijas režīmos" tika slēgta saistībā ar iepriekš plānoto renovācijas darbu uzsākšanu.

Pārbūves projekts īstenots ar ERAF fonda atbalstu, specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ceturtās kārtas ietvaros. Kopējās būvniecības izmaksas ir 462 566,93 eiro.

Pasūtītājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Būvprojekts: arhitekts Uldis Vecvagars, SIA "V projekts"
Būvdarbu veicējs: SIA "MK Būvniecība"