Ceturtdien, 18. oktobrī, noslēdzās pretendentu pieteikšanās termiņš izsludinātajai  iepirkuma procedūrai par vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanu.

Savu gatavību veikt darbus izteikušas divas kompānijas, kas iesniegušas savus piedāvājumus. Šīs aktivitātes plānotas ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" ietvaros.

Kā informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, projekta ietvaros ir paredzēta Karostas kanāla gultnes attīrīšana – savācot piesārņotos nogulumus no Karostas kanāla gultnes un deponējot tos iepriekš izveidotajā nogulumu apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā tiks likvidēts piesārņojums Karostas kanālā – 780 000 kv.m lielā areālā, kā rezultātā tiks uzlabota vides kvalitāte Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.

Kā pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš, šodien atvēra pretendentu piedāvājumus iesniegšanas kārtībā, pārbaudīja to atbilstību konkursa nolikumam un fiksēja piedāvājuma cenu. Tuvākā mēneša laikā tiks izvērtētas izmaksu tāmes un atbilstība tehniskais specifikācijai.

Projektu "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" kopējās izmaksas ir 13,09 miljoni lati, no tām 11,07 miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Liepājas SEZ pārvalde.

Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas ir izveidota 20 gadsimta sākumā. Kopš 1945. līdz 1994.gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorijā, kurā atradās Padomju Savienības, bet kopš 1991.gada Krievijas Federācijas jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi un atstājusi aiz sevis nopietnas ekoloģiskās problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi, piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Šo gadu laikā smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos. Karostas kanāls kā vēsturiski piesārņota vieta ir noteikts saskaņā ar Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānu un ir viena no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijā.