"Liedaga ielā iecerētās universālās būves izglītības iestādei tehniskais projekts šobrīd atrodas valsts būvekspertīzē un tiek veikta attiecīgā procedūra, ko likumdošana nosaka šāda tipa ēkām," uz portāla irliepaja.lv jautājumu, kā virzās projekts, atbildi sniedza Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

"Plānojam, ka būvprojekts būs apstiprināts līdz 2021. gada aprīļa beigām.


Diemžēl saistībā ar šo garo saskaņošanas procesu, vairs nav iespējams projektu realizēt ES fondu programmā, kurā tika plānots to realizēt, jo ir mainīti atbalsta nosacījumi.

Pašvaldība izskatīs iespēju šī projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē," skaidroja Lazdāne.

Pirms pusgada, pērnā augusta sākumā, Lazdāne portālam irliepaja.lv atbildēja, ka "šobrīd tiek gatavota tehniskā dokumentācija jaunās atlases kārtas projekta iesniegšanai. Kad tiks apstiprināts projekta realizācijai, ēkas nomai tiks sludināts publisks un atklāts konkurss un ikvienam interesentam būs iespēja pieteikties".


Domes sēdē pērn 20. februārī deputāti pieņēma lēmumu, ka līdz mēneša beigām Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā jāiesniedz projekta pieteikums vienai no ERAF programmām, lai sakārtotu teritoriju Liedaga ielā, pretī Liedaga vidusskolai un blakus nepabeigtajai būvei Liedaga 8/14, uzceļot ēku jaunai pirmskolas izglītības iestādei. Projekta nosaukums – "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā, 3. kārta". Projekta mērķis – atdzīvināt degradēto teritoriju Liedaga ielā, kā arī radīt papildu vietas liepājnieku bērniem pirmskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma, tai skaitā atbalstot privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību.  


Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Liedaga ielas posmu no Dzintara ielas līdz pludmalei, kā arī izveidot gājēju ielu un veloceliņu un uzbūvēt pirmsskolas izglītības iestādes ēku ar labiekārtotu teritoriju Liedaga ielā 6. Projekta kopējās izmaksas tika plānotas 2, 5 miljoni eiro (pašvaldības līdzfinansējums 11, 25% jeb 281 250 eiro).

2019. gadā SIA "Arhitektu birojs MG Arhitekti" izstrādāja būvprojektu minimālajā sastāvā pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei, kā arī noslēgts līgums ar SIA "JOE" par būvprojekta "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā" izstrādi.

Projektu bija plānots īstenot līdz 2022. gadam.


Universālais projekts izglītības iestādei Liedaga ielā 6, ja būtu izdevies to aizstāvēt un piesaistīt ES finansējumu, būtu pirmais gadījums, kad pašvaldība uzbūvējusi kaut ko jaunu, lai to iznomātu privātam komersantam.

Sīkāk par Liedaga ielā 6 plānoto jaunbūvi ŠEIT.


Papildināts. Šobrīd projekta nosaukums ir "Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā", būvprojektam, ko izstrādājis SIA "Merks", tiek veikta būvekspertīze. To veic SIA "Baltex Group" par kopējo līgumcenu 7 650 eiro (bez PVN).
 

Projekta sākotnējā koncepcija bija, ka to apsaimniekos privātais operators, bet, ja tiešām tiks pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu valsts kasē bērnudārza būvniecībai, tad to apsaimniekos pašvaldība, respektīvi tā būs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ar tam atbilstošu vecāku maksājumu, portālu informēja domes Attīstības pārvaldē.