Nīcas novada būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā Liepājas pilsētas pašvaldības izveidoto multifunkcionālo sporta laukumu atpūtas kompleksa "Draudzība" teritorijā.

Projekta ietvaros atpūtas kompleksa "Draudzība" teritorijā bijušās ēkas "Villa Alma" pamatu vietā ir izveidots publiski pieejams multifunkcionāls sporta laukums, ko iespējams pielāgot dažādām sporta spēlēm, piemēram, basketbolam, tenisam, futbolam, florbolam, rokas bumbai, tautas bumbai u.c..

Projekta ietvaros ir iegādāti pārvietojami basketbola grozi, tenisa laukuma tīklu komplekts un iekštelpu formāta pārvietojami futbola vārti.  Sporta laukuma norobežošanai un drošības apsvērumu dēļ gar laukuma gala malām ir uzstādīts noņemams norobežojošs aizsargtīkls.

Līdz pavasarim Liepājas pašvaldība kopā ar sporta laukuma apsaimniekotāju SIA "OC Liepāja" informēs iedzīvotājus par sporta laukuma izmantošanas noteikumiem.

Darbus veica SIA "A-Land" saskaņā ar SIA "BM-projekts" izstrādāto būvprojektu.

Projekta "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2. kārta" kopējās izmaksas ir 134 617,09 eiro, t.sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – 45 000 eiro un Liepājas pašvaldības  līdzfinansējums – 89 617,09 eiro.

Projekts tiek īstenots ar ELFLA atbalstu, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.