Deputāti atbalsta priekšlikumu īstenot projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā", kas izmaksās divreiz dārgāk, nekā bija plānots.

Lēmumu ceturtdien, 7.septembrī, pieņēma divās komitejās – Pilsētas attīstības un Finanšu.

Vicemērs Gunārs Ansiņš skaidroja, ka galīgā summa, kas nepieciešama projekta īstenošanai, noskaidrojusies pēc pašvaldības izsludinātā iepirkuma. Ansiņš, aicinot balsot, kolēģiem apliecināja, ka citas pašvaldības, kas projektu konkursā palikušas "aiz strīpas" tikai gaidot, kad kāds atteiksies, lai pretendētu uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) līdzfinansējumu.

Pamatojoties uz pērn decembrī pieņemto lēmumu, pašvaldība 6.janvārī CFLA iesniedza projekta pieteikumu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā". Aprīlī saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu. 21.jūnijā noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta ieviešanu. 8.augustā izsludināts atklāts konkurss, kurā saņemti četri pieteikumi, no kuriem lētākais piedāvājums ir 254 672,42 eiro bez PVN (pērn decembrī apstiprinātā summa bija137 514 eiro).

Līdz ar to nepieciešams domes lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu. Par to deputāti lems nākamceturtdien, 14.septembrī.

Projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" ietvaros tiks sakārtota Liepājas ezera Zirgu salas piekrastes daļa. Tiks papildināts esošais pastaigu ceļš ar koka un grants seguma celiņu tīklu, atpūtas vietām un vingrošanas rīkiem. Izveidotā infrastruktūra vienlaikus ļaus iepazīt Liepājas ezera dabas vērtības.

Projekta kopējās izmaksas ir 314 581,42, t.sk. attiecināmās izmaksas:
ERAF finansējums 116 887,31 eiro, valsts budžeta finansējums 5156,79 eiro, Liepājas pilsētas līdzfinansējums 15 470,39 eiro.

Neattiecināmās izmaksas: 177 066,93 eiro.
Projekta īstenošanai 2017.gadā nepieciešams nodrošināt arī priekšfinansējumu 68 757, 25 eiro apmērā, kā arī līdzfinansējumu 88 533 eiro apjomā, kopā 157 290,25 eiro.

2018.gadā nepieciešamais līdzfinansējums 104 004,33 eiro.

Jau vēstīts, ka, atbilstoši dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plānam, projekta ietvaros plānots sakārtot degradētās ezera piekrastes daļas ainavu; izveidot veselības maršrutu – 2, 5 metrus platu un 587 metrus garu šķembotu dabas taku; izveidot 203 metrus garu un 2,5 metrus platu koka laipu taku; izveidot trīs vingrošanas punktus un trīs ārpustelpu trenažierus; izveidot labiekārtojumu – 11 soliņus, 19 atkritumu urnas, 10 piknika galdus ar soliem, trīs informācijas stendus; trīs norāžu zīmes; trīs ugunskura vietas.

Jau vēstīts, ka pērn 9.septembrī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA "BM-projekts" par būvprojekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā" izstrādi. Projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" ietvaros plānots īstenot daļu no minētā būvprojekta.