Beidzot sākta Pētertirgus centrālā pavilona fasādes renovācija. Tā līdz šim atradās visai bēdīgā stāvoklī un nedarīja godu nedz tirgum, nedz arī pilsētai, jo ir populārs tūrisma objekts.

Kā vēsta uzraksts uz žoga, kas apvij pie sienām saliktās sastatnes, Pētertirgū norit "Ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošana". Darbus veic SIA "Smaile L", projektētājs ir SIA "Projektu darbnīca", bet pasūtītājs  SIA "Liepājas Pētertirgus". Saskaņā ar pašreizējiem plāniem, būvdarbus pabeigs 2015.gada 30.septembrī.

Esam jau rakstījuši, ka tirgus centrālais paviljons ir pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas vēsturiskā centra – sastāvdaļa, diemžēl pats par sevi tas vairs nav arhitektūras piemineklis. Kā portālam skaidroja Liepājas Būvvaldes pieminekļu inspektore Ilze Bernāte, pašvaldības izdotajos pilsētas apbūves noteikumos Pētertirgus skārnis iekļauts kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgo ēku sarakstā.

Uzziņa
Pētertirgus paviljons atklāts 1910.gadā, kad Jauno tirgu pārcēla no Rožu laukuma uz tagadējo vietu. Paviljonu projektējis arhitekts L.Melvils. Skārņa ēkai bija tam laikam ļoti novatorisks veidols. Jumta izbūve ar lielajiem logiem nodrošināja labu apgaismojumu.

Arhitekta uzdevums nebija viegls – tirgus paviljons bija jāiebūvē starp trim baznīcām –  Sv.Annas baznīcu austrumos, Sv.Jāzepa katedrāli rietumos un Sinagogu, kas kādreiz atradās uz dienvidiem no Pētertirgus. Tirgus paviljonu rotā tornīši visos četros ēkas stūros.

Liepājas Pētertirgū ir viens no skaistākajiem tirgus paviljoniem Eiropā, un savulaik bija Valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu sarakstā.