Daudzdzīvokļu māju siltināšanās programmā pirmais apstiprinātais projekts ir 70 dzīvokļu ēka Liepājā, informē attīstības finanšu institūcija "Altum".

Šodien "Altum" apstiprinājusi pirmo projektu valsts atbalsta saņemšanai jaunajā daudzdzīvokļu māju energoefektivātes paaugstināšanas programmā.

Pirmais projekts apstiprināts dzīvojamam namam ar 70 dzīvokļiem Liepājā, Vītolu ielā 27/33. Iedzīvotāju pilnvarotais projekta īstenotājs ir SIA "Namu serviss Apse".

Lai apstiprinātu projektu, "Altum" kompetences centrs izvērtēja projekta tehnisko dokumentāciju un pārliecinājās, ka projektā norādītie energoefektivitātes pasākumi nodrošinās plānoto siltumenerģijas ietaupījumu un patēriņu nākotnē, paziņojumā medijiem informē "Altum" Energoefektivitātes departamenta vadītājs Ingus Salmiņš. Secināts, ka pēc kvalitatīvas renovācijas darbu pabeigšanas nams Vītolu ielā varētu ietaupīt līdz pat 69,54 kilovatstundām par kvadrātmetru gadā.

Līdz ar projekta apstiprināšanu mājas iedzīvotāji varēs saņemt "Altum" grantu 50% apmērā no energoefektivitātes darbu izmaksām vai 35% apmērā, ja komercbanka atteiktu finansējumu un projekta finansētājs būtu "Altum". Nākamie veicamie soļi ir piegādātāju (būvnieka, būvuzrauga un citu piegādātāju, ja tādi nepieciešami) atlase, lai apzinātu precīzi veicamos pasākumus un to izmaksas, kā arī vēršanās pie savas komercbankas pēc līdzfinansējuma projekta īstenošanai.

"Altum" daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma piedāvā šādu valsts atbalstu: "Altum" bezmaksas konsultācijas, "Altum" grantu, kas sedz līdz 50% no projekta izmaksām, "Altum" aizdevumu gadījumos, ja projekta finansēšanai nav pieejams finansējums no komercbankas, kā arī "Altum" garantiju komercbankas vai cita finansētāja aizdevumam. Garantija kalpo kā nodrošinājums finansētāja aizdevumam, un dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.

Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz pieci dzīvokļi un vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no dzīvokļu skaita, un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25% no kopējās mājas platības.

Kā ziņots, atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā līdz 2023.gadam būs pieejami 166 miljoni eiro no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Programmā plānots atbalstīt aptuveni 1030 ēku atjaunošanu. Tā būs iespēja gandrīz 13 500 ģimenēm sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu.

Kopā ar privāto finansējumu programmai plānots piesaistīt 301 miljonu eiro.

Šonedēļ "Altum" parakstīja pirmo līgumu ar komercbanku – banku "Citadele" – par sadarbību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu finansēšanā. "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš informēja, ka tuvākajā laikā programmai pievienosies arī citas lielākās Latvijas komercbankas.