"DNB Banka" jaunas "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") atbalsta programmas ietvaros apstiprinājusi pirmo kredītu ēkas renovācijai, aģentūrai LETA pavēstīja bankā.

"DNB Bankā" norādīja, ka māja, kurai piešķirts kredīts, ir pirmā Latvijā, kas saņēmusi šādu atbalstu, un "DNB Banka" ir pirmā banka Latvijā, kas ēkas renovāciju finansējusi jaunās atbalsta programmas ietvaros.

Renovējamā ēka ir piecstāvu dzīvojamā māja Liepājā, Vītolu ielā 27/33. Tās apsaimniekotājs ir SIA "Namu serviss APSE". Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir teju 297 000 eiro, no kuriem "Altum" ir piešķīris Eiropas Savienības (ES) grantu 50% apmērā. Attiecīgi summas otru daļu kreditē "DNB Banka".

"Altum" granta programmā var pieteikt ēkas, kuru rēķini pēdējā gada laikā ir nomaksāti vismaz 90% apmērā. Vienam dzīvokļa īpašniekam jāpieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, un mājā esošo komerctelpu grupu platība nedrīkst pārsniegt 25% no mājas kopējās platības. Projekta realizācijai ir arī jāpanāk dzīvokļu īpašnieku piekrišana, kā arī projekta rezultātā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir jāpanāk pozitīvs ekonomiskais efekts.

"Mūsdienās lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās, kuru tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un mitri un vasarās pārāk karsti, jo nav ventilācijas. Tas palielina apsaimniekošanas izdevumus, maksu par apkuri, iedzīvotājiem jāveido uzkrājumi remontiem," atzīmēja "Altum" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš.

Viņš arī norādīja, ka jaunā "Altum" daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma ļauj šīs mājokļu problēmas risināt, turklāt līdz 50% no energoefektivitātes darbu izmaksām iedzīvotāju vietā sedz "Altum" grants jeb dāvinājums. Programmas kopējais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar tās palīdzību visā Latvijā līdz 2022.gadam plānots atjaunot vairāk nekā 1000 daudzdzīvokļu māju.

"Redzam, ka dzīvokļu īpašnieki visā Latvijā kļūst arvien aktīvāki, piesakoties "Altum" grantiem. Šobrīd ir pieteikušās jau 142 mājas, lai izmantotu programmas piedāvātās iespējas," piebilda Salmiņš.

Pēc aktīvu apmēra "DNB Banka" 2016.gada beigās bija septītā lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati.

DNB un "Nordea Bank" plāno apvienot darbību visās trijās Baltijas valstīs. Apvienotā banka strādās ar nosaukumu "Luminor".

"Altum" ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.