Rekonstruējot tranzītielu posmus, pašvaldības Attīstības pārvaldei radusies līdzekļu ekonomija, ko deputāti nolēma ieguldīt vēl viena Ganību ielas posma rekonstrukcijā.

Par to deputāti lēma aizvadītajā Finanšu komitejas sēdē.

Kā komitejas sēdē skaidroja Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, realizējot projekta „Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, Ganību) rekonstrukcija Liepājā”, sākotnēji apstiprināto objektu – Ganību ielas rekonstrukcija posmā no M.Ķempes ielas līdz Klaipēdas ielai; Klaipēdas ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz pilsētas robežai; Brīvības ielas renovācija un inženiertīklu rekonstrukcija – būvdarbus, radies finanšu ietaupījums, kas ļāvis papildināt rekonstruējamo posmu sarakstu ar „Luksoforu izbūve Brīvības un Grobiņas ielu krustojumā” un „Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai”.

Iepirkuma procedūru rezultātā apstiprināto papildu projektu būvdarbu izmaksas izrādījušās zemākās nekā plānots, līdz ar to palicis kopējais finansējums 359 414,13 eiro, no kuriem 84% ir ERAF finansējums, 3,75% – valsts budžeta dotācija un 12,25% pašvaldības līdzfinansējums.

Ābols rosināja deputātus apstiprināt lēmumprojektu, ar kuru varētu apgūt ietaupījumu, izstrādājot tehnisko projektu un veicot būvdarbus Ganību ielas posmam no Kungu ielas līdz Zāļu ielai.

Jānis Vilnītis interesējās, vai ar ietaupītajiem līdzekļiem pietiks, lai īstenotu šo ieceri, taču, kā sacīja Ābols, būvdarbu izmaksas varētu būt ap 515 000 eiro, bet ietaupīti ir tikai ap 360 tūkstoši eiro.
Papildus vēl nepieciešamas izmaksas būvuzraudzībai ap 12 875 eiro, autoruzraudzībai ap 1500 eiro un tehniskā projekta izmaksas 4840 eiro.

Kopējais nepieciešamais papildus finansējums Ganību ielas posma no Kungu ielas līdz Zāļu ielai rekonstrukcijai ir 534 215 eiro.

Deputāti akceptēja Ābola priekšlikumu.