Atbildot uz portāla uzdoto jautājumu par Vecās ostmalas promenādē esošās strūklakas likteni, pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns saka: jādemontē.

Kā raksta Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns ir sazinājies ar strūklakas būvprojekta „Vecās ostmalas posma rekonstrukcija un labiekārtojums Liepājā” (akceptēts 2002. gada 8. decembrī, akcepta Nr.355) autoriem – projektēšanas biroja SIA „Arhis” projektētājiem Jāni Zvejnieku un Arni Kleinbergu.

Projektētāji informējuši, ka nav lietderīgi atjaunot vai pilnveidot esošo strūklaku, jo objekts ir fiziski un morāli novecojis un tā funkcionalitāte ir neatbilstoša jahtu ostas funkcijai. Arī Indulis Kalns uzskata, ka esošais strūklakas objekts ir demontējams.

Lai noteiktu atbilstošāko izmaiņu risinājumu, būvprojekta autoriem nepieciešama objekta papildu apsekošana, lai izvērtētu pārmaiņas, kas skārušas Promenādes labiekārtojumu pēdējo desmit gadu laikā. Izmaiņām izstrādājami skiču un tehniskā projekta risinājumi. Veicamā darba apjomu, uzdevumu un izmaksas ir precizējamas pēc objekta apsekošanas.

Strūklaka savulaik tika risināta kā noslēgums ielai un lineārajam vides objektam „Radio ielas gājēju tilts”. Pēc strūklakas demontāžas tilta noslēgums veidojams, izmantojot alternatīvus, mūsdienīgus un jahtu ostai atbilstošus formveides elementus. Līdz lēmuma pieņemšanai par strūklakas skiču un tehniskā projekta pasūtījumu, demontējami esošie strūklakas elementi.

Kā pagaidu risinājums, lai brīdinātu gājējus un velosipēdistus par gājēju tilta noslēgumu pie Tirdzniecības kanāla, izvietojami Promenādes labiekārtojumā plaši izmantotie rupji tēstie baļķu soli (40x50x400cm). Būtu nepieciešami trīs šādi soli. Bet pēc tam, kad būtu realizēts jaunais projekts, šos pagaidu solus būtu iespējams demontēt un uzstādīt citviet promenādē.