Sazinoties ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), portāls noskaidroja, ka dienestam ierādītās autostāvvietas atrodas tieši Dīķa ielā 6 – tur, kur pēc Būvvaldes teiktā, autostāvvietu nemaz nav.

Fotoattēlā, ko portālam atsūtīja VID Komunikāciju daļa, skaidri iezīmēta autostāvlaukuma vieta, un tā nebūt neatrodas pazemes stāvvietā zem ēkas Jūras ielā 25/27, kas kopš decembra vidus kļuvusi par VID jauno mājvietu Liepājā, bet gan laukumā starp Dubelšteina un Dīķa ielu, respektīvi, tieši tur, kur agrāk slējās Dīķa ielas 6.nams.

VID atbilde pilnībā apgāž Būvvaldes apgalvojumus, ka tas nemaz nav autostāvlaukums, un tajā esošās norādes par darba laiku, kā arī simboli, kas raksturo autostāvlaukumu, vēl nenozīmē, ka tas tiešām ir autostāvlaukums.  

Kā jau iepriekš rakstījām, telpu nomas līgumā, ko VID noslēdzis ar Juri Aizezeru, iekļauta arī maksa par 20 autostāvvietām, kas jānodrošina telpu iznomātājam.

Tā kā šādu autostāvvietu skaitu Aizezers Jūras ielā 25/27 nevarēja nodrošināt, viņš iegādājās vēsturisko koka namu turpat blakus, Dīķa ielā 6, un to nojauca, saņēmis visas nepieciešamās atķaujas, bez kurām vēsturiskajā centrā nevienu ēku nojaukt nedrīkstētu.

Pēc visiem šiem un arī iepriekš aprakstītajiem faktiem, portālam neatliek nekas cits, kā vēlreiz uzdot jautājumu Būvvaldei: kā iespējams, ka ir izbūvēts un tiek lietots maksas autostāvlaukums, kuram nav ne saskaņota projekta, ne būvatļaujas, nerunājot nemaz par to, ka tas būtu pieņemts ekspluatācijā?

Un vēl – vai visiem liepājniekiem ir tiesības šādi rīkoties, vai arī tas atļauts tikai izredzētajiem?