Kāds liepājnieks, kam rūp pilsētas zaļā rota, pievērsa portāla uzmanību vairākiem šaubīgiem koku "kopšanas" gadījumiem. Atbildi sniedza domes Vides nodaļa.

Starp veikalu "Top" un bijušo restorānu "Vecais kapteinis" aplami apzāģēts ozols (tam nozāģēti zari un viena no galotnēm), izzāģētas arī tūjas un vilkābeles, kas veidoja dekoratīvu nožogojumu starp kādreizējā restorāna ēku un Jūras ielu. Skaidrs, ka pēc tādas "sakopšanas" ozola lapotne vairs nebūs proporcionāla, tāpat koku var skart trupe. Līdz ar dzīvžoga nozāģēšanu savukārt rodas iespaids, ka ēkas priekšā (vai aizmugurē) nelielajā zālienā izvietotais reklāmas dēlis ar uzrakstu "Latvijas Valsts meži" ir šī uzņēmuma kantora izkārtne, bet pats kantoris meklējams Dīķa ielas namiņā, par kura saimnieku pērn kļuva uzņēmējs Juris Aizezers (viņam pieder arī "Top" veikala ēka).

Sazinoties ar Liepājas domes Vides nodaļu, portāls noskaidroja, ka Aizezera kungs nav saņēmis atļauju šīm darbībām, tātad vismaz ozola zāģēšana bijusi nelikumīga! Kas attiecas uz tūjām un vilkābelēm, tad Liepājas domes saistošie noteikumi vēsta, ka "rakstiska pašvaldības atļauja vajadzīga, ja cērt kokus, kuru stumbru caurmērs pārsniedz 20 cm". Tūju un vilkābeļu dzīvžoga likvidēšanai pašvaldības atļauja nav vajadzīga.

Modrais liepājnieks norādījis arī, ka, viņaprāt, pārsteidzīgi dota atļauja (sk. Apstādījumu uzraudzības komisijas protokolus) nozāģēt
robīniju Ukstiņa ielā 3.

"Dabas pārvalde savā atzinumā teikusi, ka jākonsultējas ar arboristu, bet tas nav darīts. Robīnijas pilsētā nav nemaz tik daudz, un ir citi risinājumi bez nozāģēšanas, kā padarīt koku drošu, ja šķiet, ka tas ir bīstams," raksta liepājnieks.

Šo iebildumu Vides nodaļa komentēja šādi:

"Arboristu atzinums ir maksas pakalpojums, ne Apstādījumu uzraudzības komisijai, ne Vides nodaļai nav iedalīts finansējums šādu pakalpojumu saņemšanai. Dabas aizsardzības pārvaldei, kā dabas aizstāvjiem pašiem būtu jāsniedz atzinums vai koks ir bīstams vai nav. Tāpēc pašvaldība lūdz DAP atzinumu, var vai nevar zāģēt. Šajā gadījumā komisija novērtēja, ka:
1) koks aug pārāk tuvu ēkai (lielus kokus ieteicams stādīt ne tuvāk par 4 – 5 m no sienas); 2) koku nāktos pārāk apzāģēt, kas var novest pie tā nīkuļošanas vai nokalšanas un ar laiku tas kļūtu bīstams, jo lielas rētas nevarētu sadziedēt."

Tāpat vēstules autoram ir iebildumi pret to, ka pie Liepājas autobusu parka Cukura ielā nepareizi apzāģētās (nostabotas) kastaņas (tā šķiet, jo palikuši tikai stabi).

Uz šo iebildumu Vides nodaļa atbild:

"Autobusu parkam septembrī bija izsniegta atļauja gobas un zirgkastaņas vainagu kopšanai, visticamāk darbus nav veicis profesionāls koku kopējs".

Pirmdien, 30. janvārī, Apstādījumu uzraudzības komisija apsekojusi gan ozolu, gan zirgkastaņu, un pēc domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sacītā, otrdien nosūtīs informāciju pašvaldības policijai, kas ir tiesīga sastādīt administratīvo protokolu.