Komunālā pārvalde ar Būvvaldes un Apstādījumu uzraudzības komisijas akceptu atjaunos dzīvžogu Jūras ielā 23, ko likvidēja uzņēmējs Juris Aizezers.

Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls portālam sacīja, ka dzīvžogs netiks atjaunots Aizezera īpašumā, bet tiks iestādīts pašvaldības īpašumā Jūras ielā 23.

"Mērķis ir uzlabot pilsētvidi, pilsētas ainavu, kas ir izmainījusies pēc tam, kad blakus esošajā īpašumā tika likvidēti agrāk veidotie stādījumi".

Štāls arī norādīja, ka stādīšana, ja tāda notiks, tiks saskaņota ar Būvvaldi, jo uz īpašuma robežas ir redzams kabelis, tāpēc stādījuma vieta jāprecizē, lai dzīvžogu neuzstādītu apakšzemes komunikācijām.

Portāls jau rakstīja, ka Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) bija saņemts Komunālās pārvaldes lūgums izvērtēt iespēju zemesgabalā Jūras ielā 23 ierīkot dzīvžogu. Zemesgabalam ir kopīga robeža ar zemesgabalu Jēkaba Dubelšteina ielā 14, uz kura atrodas Jura Aizezera iegādātais nekustamais īpašums (agrāk pazīstams kā restorāns "Vecais kapteinis").

Iegādājies īpašumu, Aizezers ātri vien likvidēja dzīvžogu, kas atradās starp ēku un zālienu Jūras ielā 23, līdz ar to ainavā vairs neiekļāvās arī AS "Latvijas Valsts meži" iedēstītie sīko krūmu stādi, un pavisam lieka kļuva koka plāksne ar uzrakstu "Latvijas Valsts meži. Stādi tavam dārzam". Šie labiekārtojuma elementi radās pēc tam, kad uzņēmēju konflikta rezultātā no zāliena tika aizvesti senie lielgabali un enkuri, kas ilgu laiku bija tūristu iecienīti pilsētvides objekti un viens no "Vecā kapteiņa" pievilcības aspektiem.

Līdz ar dzīvžoga nozāģēšanu radās maldīgs iespaids, ka zālienā pie ēkas izvietotais reklāmas dēlis ar uzrakstu "Latvijas Valsts meži" ir šī uzņēmuma kantora izkārtne, bet pats kantoris meklējams Dubelšteina ielas namiņā.

Toreiz sazinoties ar Liepājas domes Vides nodaļu, portāls noskaidroja, ka Aizezera kungs nav saņēmis atļauju šīm darbībām, tātad vismaz ozola zāģēšana bijusi nelikumīga! Kas attiecas uz tūjām un vilkābelēm, tad Liepājas domes saistošie noteikumi vēsta, ka "rakstiska pašvaldības atļauja vajadzīga, ja cērt kokus, kuru stumbru caurmērs pārsniedz 20 cm". Tūju un vilkābeļu dzīvžoga likvidēšanai pašvaldības atļauja nav vajadzīga.

Tāpat pašvaldības atļauja, kā izrādās, nebija vajadzīga, lai Dubelšteina 14 īpašnieks varētu zālienā pie viņam piederošās ēkas uzstādīt savdabīgu figūru – lauvu. Līdz ar to, lai arī gar zāliena malu sastādīti Latvijas Valsts mežu dāvinātie nelielie stādiņi, plāksne ar uzrakstu "Latvijas Valsts meži. Stādi tavam dārzam" šajā vietā kļuva vēl neiederīgāka.

"Pagājušā gada laikā stādi dobēs ir labi ieauguši, un mums ir prieks, ka liepājnieki jaunos apstādījumus cienījuši un nav bojājuši. Esam pārsteigti par iesūtītajām fotogrāfijām – tajās redzams, ka vide ap apstādījumu dobi ir vizuāli būtiski mainījusies, tādēļ koka plāksne, kas norāda informāciju par stādu audzētāju, ir ārpus kopējā konteksta," bija spiests atzīt dāvinātājs, un, kā jau portāls rakstīja, pēc pāris nedēļām uzņēmums plāksni noņēma.

Šobrīd bijušo "Vecā kapteiņa" ēku ieskauj vien betona bruģis un uz granīta stabiņa uztupinātā lauvas betona figūra.