Aizvadītajā domes sēdē 14. martā deputāti apstiprināja Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvās komisijas 21.marta un pašvaldības pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 7.aprīļa lēmumus par Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas 108,5 m2 platībā (vieta Nr.D7.1) zemes nomas tiesības izsoles rezultātiem.


Šo vietu, kas atrodas pie pludmales izejas Vaiņodes ielas galā, nosolījusi Jēkaba Dubelšteina ielā 14 reģistrētā SIA "RB Kapteinis", kura jau apsaimnieko kafejnīcu un bāru “Kapteinis” Dubelšteina ielā.


Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem ar izsoles uzvarētāju. Nosolītā nomas maksa ir 2,10 eiro par kvadrātmetru gadā. Papildus nomas maksai, nomnieks maksā valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli.
Gadījumā, ja piecpadsmit dienu laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas zemes nomas līgums netiek parakstīts, lēmums zaudē spēku.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka pašvaldība vairākkārt izsludināja elektronisko izsoli kopumā astoņiem pludmales zemesgabaliem vasaras kafejnīcu ierīkošanai. Gada sākumā līgumi bija noslēgti ar "Tiamo grupu", brāļiem Albertiem, kas apsaimnieko kafejnīcu "Red Sun Buffet", kā arī "V.Rozgas komercfirmu", kas apsaimnieko kafejnīcu "7.līnija".


Izsolīt nomas tiesības uz vietu kafejnīcai Jūrmalas ielas galā, kā arī pludmalē starp stadionu "Daugava" un rezerves stadionu, nav izdevies, neraugoties uz to, ka pērn deputāti atkārtotā izsolē atļāva samazināt gan prasības pretendentiem, gan cenu par 20%, un līgumi tiktu slēgti nevis uz vienu gadu, kā iepriekš, bet uz pieciem, ar iespēju pagarināt tos vēl uz pieciem gadiem.

Savukārt trīs jaunās vietas, ko izsolē piedāvāja pašvaldība – Vaiņodes ielas, Liedaga ielas un Pērkones ielas galā – gan apmeklētāju, gan iespēju ziņā nav tik pievilcīgas kā centra pludmalē. Tajās, kā iepriekš portālam irliepaja.lv izteicās Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, "labākajā gadījumā" ir pievilkta elektrība, bet nav ne ūdensvada, nedz arī kanalizācijas. Turklāt šajās vietās atļauts uzstādīt tikai nojaucamas teltis, kuras tur drīkst atrasties vienīgi vasaras sezonas laikā – no 1.maija līdz 30.septembrim.