Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka ēka Liepājā, Pasta ielā 4, BVKB kartē iezīmēta ar sarkanu krāsu, kas nozīmē, ka tā ir bīstamā stāvoklī un nav droša.

Kā portālu irliepaja.lv informēja BVKB Kontroles departamenta direktors Māris Demme, nams Pasta ielā 4 pieder VAS "Latvijas Pasts", kurā BVKB ēkas ekspluatācijas drošuma pārbaudi veica 2016.gada 4.oktobrī. Pārbaudes laikā konstatēti bojājumi un trūkumi ēkas konstrukcijās, kā arī patvaļīga būvniecība. Ņemot vērā konstatēto, 2016.gada 19.novembrī BVKB ēkas īpašniekam nosūtīja lēmumu, ar kuru līdz bīstamības novēršanai aizliegta konkrētu telpu ekspluatācija, kā arī norādīti paveicamie pienākumi. Līdz ar to BVKB ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē ēka atzīmēta sarkanā krāsā. Piezīmēs norādīts, ka "līdz bīstamības novēršanai aizliegta: a) Ēkas 1.stāva telpas Nr.10 un pagrabstāva telpas Nr.6 ekspluatācija; b) Ēkas pagalma pusē esošo balkonu ekspluatācija; c) Ēkas 3.stāva telpas Nr.8 un virs tās esošo bēniņu telpu ekspluatācija".

Pirms tam vienīgā sabiedriskā ēka Liepājā, kas nebija atzīta par drošu, bija Jūras 25/29. Pēc BVKB pārbaudes tā pērnā gada pavasarī atzīta par drošu.

Apzīmējumu skaidrojums BVKB ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē:
• "0" (zaļā krāsa) – teicamā stāvoklī/pilnīgi droša. Ēkas īpašnieks teicami un atbildīgi pilda savus pienākumus.
• "1" (zaļā krāsa) – labā stāvoklī/droša. Ēkai ir atsevišķi trūkumi, kas neietekmē tās drošumu. Ēkas īpašniekam vajadzētu par to parūpēties.
• "2" (dzeltenā krāsa) – sliktā stāvoklī/drošība jāuzlabo. Ēkai konstatēti trūkumi, kas ietekmē tās drošumu. Ēkas īpašniekam jānovērš konstatētie trūkumi un jāziņo par to BVKB.
• "3" (sarkanā krāsa) – bīstamā stāvoklī/nav droša. Ēkai ir būtiski trūkumi, kas rada nepieļaujamus riskus tās turpmākā lietošanā. BVKB lemj par ēkas vai tās daļas ekspluatācijas aizliegumu līdz konstatēto trūkumu novēršanai.

Kartē ar dzeltenu krāsu Liepājā atzīmētas ēkas Uliha iela 44, Tiesu 5, Republikas 5, Kungu 2, Kungu 7, Brīvības 93, Brīvības 95, Pļavu 17.