Līdzdalības platformā manabalss.lv ir iespēja atdot savu balsi par to, lai Liepājā netiktu būvēts milzu cietums, bet gan attīstīta kūrorta zona.

Arhitekte Ārija Rukute, savācot nepieciešamu parakstu skaitu, sadarbībā ar manabalss.lv, ir devusi iespēju jebkuram nobalsot pret iecerēto cietuma būvniecību Liepājā (balsot var šeit).

„Liepājā jāaptur stingrā režīma cietuma būvniecības plānus perspektīvajā piejūras kūrorta zonā. Ir jāizstrādā magnētiskā un gravitācijas lauka kartes, pēc kā noteikt visoptimālāko vietu kūrorta izveidei. Perspektīvākā vieta tam ir rietumu piekraste,” teikts aicinājumā.

Lai ierosinājumu izskatītu Saeimā, ir jāsavāc 10 000 balsu. Ceturtdien, 28.augustā, pret cietuma būvniecību Liepājā un par kūrorta zonas attīstību bija nobalsojuši 125 cilvēki.

Aicinājuma autori raksta: „Eiropas attīstības programmā ir kurortoloģija, bet Latvijas rietumu piekrastei ir kūrortam atbilstošas teritorijas ar veselības uzlabošanai nepieciešamo starojumu. Diemžēl šīs teritorijas netiek apzinātas, un tādēļ tiek sabojātas ar neatbilstošu objektu būvniecību.

Mēs vēlamies panākt pareizu Latvijas zemes izmantošanu un apsaimniekošanu. Neļaut potenciāli labās teritorijās būvēt objektus, kas degradē to vērtību, traucē pareizas infrastruktūras veidošanu un ir antireklāma investīcijām.

Mēs esam par kūrorta attīstību Liepājas pilsētas piejūras teritorijā, par šīs unikālās teritorijas apzināšanu, reklamēšanu un tādas infrastruktūras veidošanu, kas realizētu piejūras teritorijas potenciālu.

Mēs aicinām Saeimu apturēt lēmumu par cietuma būvniecību piejūras teritorijā, jo nav notikusi sabiedriskā apspriešana. Mēs aicinām Saeimu izstrādāt un pieņemt oficiālu valsts dokumentu par krasta zonas kadastru. Mēs aicinām Saeimu starojumu parametrus iekļaut valsts attīstības programmā, jo nosakot starojuma diapazonu var noteikt teritorijas izmantošanu. Mēs aicinām Saeimu valsts attīstības programmā iekļaut jauna nacionāla rekreācijas projekta "Kurzemes dimants" izstrādi.

Ir jāpieprasa izstrādāt krasta zonas kadastru. Ir jāizstrādā Latvijas teritorijas magnētiskā lauka un gravitācijas lauka starojuma kartes. Valsts, nosakot šo teritoriju starojumu, varēs veidot valsts teritoriju zonējumu pēc to pielietojuma. Pozitīvs gravitācijas lauks un neitrāls magnētiskais lauks ir visoptimālākais, lai stimulētu cilvēka (un ne tikai) organisma atjaunošanos un atpūšanos. Tas ir būtisks priekšnoteikums atpūtas un kūrortu zonas attīstībai. Tūrisms var radīt daudz darbavietu apkalpojošajā nozarē, piesaistīt investīcijas, sakārtot vidi, kā arī tas viss veicinās papildus ieņēmums valsts un pašvaldību budžetos.

Taču perspektīvajā kūrorta teritorijā nav pieļaujama cietuma būvniecība.”