Latvijas veselības tūrisma klasteris noslēdzis sadarbības līgumu ar Liepājas Universitāti ar mērķi aktivizēt sadarbību vairākos virzienos, informē klastera izpilddirektore Gunta Ušpele.

Vēsturiski, Liepājas Universitāte ir bijis klastera biedrs kopš arī Liepājas pilsētas pašvaldība bija iestājusies Latvijas kūrortpilsētu asociācijā. Ar laiku, asociācija pārrauga par klasteri un lielāka loma tajā arvien vairāk ir tieši kopējai sadarbībai starp izglītības un pētnieciskajām institūcijām, uzņēmējiem, kas pārstāv dažādas ar veselības tūrismu saistītas jomas, kā ārstniecības iestādes, kūrortviesnīcas, tūrisma kompānijas, un pašvaldībām, kuru prioritātes ir tūrisma attīstība, zaļais kurss un kūrortpilsētu vērtības.

"Liepājas kūrortpilsēta attīstības virzieni un kūrorta, un veselības tūrisma potenciāls iet roku rokā ar izglītības stiprināšanu un mūžizglītības nozīmību tūrisma, veselības un viesmīlības jomās pilsētā un Kurzemes reģionā kopumā, līdz ar to sadarbības aktivizēšana ir likumsakarīga", tā pauž viedokli Latvijas veselības tūrisma klastera izpilddirektore Gunta Ušpele.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus novērtē šādas sadarbības nozīmi: "Liepājas Universitāte paplašina sadarbību ar tūrisma, veselības un klimata izmaiņu virzienā strādājošām organizācijām, attīstot reģionā izglītības kvalitāti. Kopā ar Latvijas veselības tūrisma klasteri turpināsim vēl aktīvāk īstenot lietišķos pētījumus, kas var veicināt praktiskus uzlabojumus un jaunu ideju realizēšanu veselības tūrismā un viesmīlībā Kurzemes reģionā kopumā. Tas stiprinās konkurētspēju un veicinās reģiona zināšanu prasmīgāku izmantošanu."

Kopumā Liepājas Universitāte un Latvijas veselības tūrisma klasteris vienojās par sadarbību sekojošos virzienos:

– Izglītības programmu pilnveidošanā un attīstībā veselības tūrismā, tai skaitā medicīnas tūrismā, Spa un labjūtes sektorā

– Mūžizglītības programmu izstrādē un piedāvāšanā Spa un labjūtes sektorā strādājošiem

– Kopīgu pētījumu izstrādē veselības tūrismā, kas var ietvert medicīnas tūrismu, Spa un labjūtes, kā arī veselīga dzīvesveida pasākumus un veicināt pakalpojumu attīstību, un eksportu

– Kopīgu kvalitātes celšanas pasākumu organizēšanā, kā veselības tūrisma pakalpojumu saņēmēju anketēšanu, sniegto pakalpojumu monitoringu un analīzi ar turpmāku priekšlikumu sniegšanu pakalpojumu sniedzējiem

– Sadarbību starptautisko projektu izstrādē un realizēšanā

– Līdzdalību jaunu veselības tūrisma kompleksu produktu veidošanā Kurzemes reģiona komersantiem

Sadarbības līgums ir noslēgts līdz 2029.gada 31.decembrim.