Saistībā ar būvniecības ieceri "Skvēra labiekārtojums Republikas un K. Valdemāra ielas krustojumā" iedzīvotāji no 8. līdz 17. janvārim aicināti izteikt savu viedokli par 12 koku ciršanu.

Projektā izstrādāts skvēra labiekārtojums, kas tematiski veltīts apkārtējās apbūves, 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma pilsētbūvniecības laika periodam un šī laika posma Liepājas pilsētas galvenajam arhitektam Paulam Maksam Berči, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Kā informē pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisija, projekta īstenošanai paredzēts likvidēt 12 kokaugus: vienu nokaltušu liepu, divus liepu sējeņus, divus korintes krūmus, trīs mazvērtīgas kļavas un vienu mazvērtīgu liepu, vienu nevērtīgu parasto gobu, kā arī divus vērtīgus kokus – liepu un kļavu, kas atrodas tiešā Valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa – Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes ēkas – tuvumā.

Tāpat projekts paredz saglabāt daļu esošo apstādījumu un izveidot jaunus apstādījumus – dekoratīvo krūmu un ziemciešu grupas un dzīvžogus, kā arī divas kļavas un sīpolpuķu stādījumus.

Pašvaldība  aicina iedzīvotājus piedalīties koku ciršanas ieceres publiskajā apspriešanā un savu viedokli izteikt, aizpildot publiskās apspriešanas anketu, kas pieejama Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai elektroniski ŠEIT.

Ar SIA "A.R.T. PROJEKTS" izstrādāto projektu un tā īstenošanai nocirst nepieciešamajiem kokiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju viedokļi un nodoti Apstādījumu uzraudzības komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Liepājas pilsētas Būvvaldē, zvanot Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētājai Laurai Šteinbergai-Stilbiņai pa tālruni: 63404723 vai rakstot uz e-pastu: laura.steinberga-stilbina@liepaja.lv.