No 24.maija līdz 2.jūnijam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par viena koka, Holandes liepas, ciršanu sakarā Raiņa ielas pārbūves būvprojektu posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 2. jūnijam ikviens interesents var aizpildīt elektroniski pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā ir pieejama arī Liepājas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Peldu 5. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem "Covid-19" dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek sakarā ar izmaiņām būvprojektā "Raiņa ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai, Liepājā”.
Būvprojekts paredz Raiņa ielas brauktuves dilumkārtas atjaunošanu, ietvju seguma atjaunošanu, apgaismojuma pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi. Projektu izstrādā Dace Kreičmane.

Likvidējamais viens koks – Holandes liepa – aug pie gājēju pārejas, iepretim namīpašumam Raiņa ielā 3, un transportlīdzekļu vadītājiem aizsedz skatu uz gājējiem, kuri gatavojas brauktuves šķērsošanai. Citiem vārdiem, koks atrodas drošai braukšanai nepieciešamā redzamības trijstūra zonā.

Projekta pasūtītājs, pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde, ir vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu atļaut nocirst šo, kā arī vēl trīs citus kokus, Holandes liepas, kas aug būvprojekta teritorijā un traucē atbilstoši normatīvu prasībām īstenot pārbūves ieceri.

Apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK secināja, ka par vienu no Holandes liepām, kuras stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,37 m un kas aug šaurā zaļajā zonā starp ielu un ietvi pie namīpašuma Raiņa ielā 3 un kurai pie stumbra pamatnes ir nebūtiski mehāniski bojājumi, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu.

Turpretim izvērtējot citu trīs koku stāvokli, AUK secināja, ka šie koki ir kļuvuši bīstami, tos bojājusi trupe, līdz ar to par to ciršanu nav nepieciešams rīkot apspriešanu.

Publiskās apspriešanas laikā Holandes liepa, par kuras nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, ir apzīmēta dabā, Raiņa ielas sākumā, netālu no Rīgas ielas - ar košas krāsas lentu.

Teritorijā ir izvietota arī planšete, kurā skatāma koka foto fiksācija un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

Skatīt planšeti: Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Raiņa ielā, sakarā ar ielas posma pārbūvi no Rīgas līdz Jelgavas ielai, Liepājā (pdf).

Holandes liepa pie namīpašuma Raiņa ielā 3, par kuru notiek publiskā apspriešana. Foto no Būvvaldes arhīva