Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas 2. kursa studenti ikvienu iepazīstinās ar studiju dizaina moduļa ietvaros radīto projektu.

Tā ir uzlabotā Liepājas Universitātes versija. Pasākums notiks 20. janvārī pulksten 10.00 Baseina ielā 9, 200. telpā.
Sākot darbu, jauno mediju mākslas studentu vidū tika izveidotas četras darba grupas, kuru uzdevums bija izpētīt un analizēt ļoti nozīmīgus universitātes tēla aspektus – vides, telpu un navigācijas dizainu, kā arī vizuālo komunikāciju.

Trīs mēnešus katras grupas studenti dokumentēja un pētīja esošo situāciju LiepU, kā arī apkopoja LiepU studentu un darbinieku viedokļus par to. Pētīšanas gaitā atklājās dažādi studentiem interesanti fakti par LiepU un to, kā universitāte funkcionē.

Pētniecības darba rezultātā izstrādāts esošās situācijas detalizēts pētījums, kurš atspoguļo nepilnības šī brīža LiepU tēlā un dizainā, un studenti piedāvā arī risinājumus. Pētījumu mērķis bija atrast veidus, kā uzlabot un pilnveidot Liepājas universitāti, piemērojot to studentu vajadzībām. Pētījumi pierāda, ka pievilcīgs un ērts universitātes dizains, kā arī patīkama, radoša vide un atraktīvs universitātes tēls rosinātu jauniešu studēt LiepU un atspoguļotu to, ka universitātei rūp tās studenti.

Atklājot LiepU dizaina problēmas un tā uzlabošanas iespējas, studenti padziļināti pētīja universitātes mājas lapas uzlabošanu, apkārtējo vidi, interjeru, navigācijas sistēmas, un veidoja izstādes "Skola 2012" koncepciju. Veidojot savus dizaina projektus, studenti radīja vīziju par savu ideālo universitāti, jo viņi uzskata, ka ikvienas cilvēku radītās lietas sākums atrodams sapņos.

Ikviens, kuram LiepU dizains ir vēl neiepazīta teritorija, tiek aicināts apmeklēt jaunās, uzlabotās universitātes prezentāciju 20. janvārī pulksten 10.00 Baseina ielā 9, 200. telpā, Liepājā.