Kā Liepājas Universitāte (LiepU) plāno izlietot nesen iegūtos līdzekļus – 375 200 eiro –  eiro no nekustamā īpašuma Baseina ielā 9 pārdošanas?

LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece portālam irliepaja.lv atbildēja, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu nr. 127, kas izdots pērn 25. martā, Universitāte drīkst izlietot izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus trim mērķiem – ēkas Lielajā ielā 14 modernizācijai, projekta "LiepU infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija, prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošana, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību" īstenošanai, kā arī ilgtermiņa aizdevuma Valsts kasē atmaksai.

"Šobrīd Liepājas Universitāte vēl nekādas darbības ar šiem līdzekļiem neplāno," sacīja Laiveniece.