Deputāti pastāvīgās Pilsētas attīstības komiteja sēdē ceturtdien, 19.janvārī, uzklausīja domes Attīstības pārvaldes vadītāju Mārtiņu Ābolu un, tā kā līdz šim nevienā projektā  nav iekļauta skvēra pie Liepājas Universitātes Lielā ielā 14 un piegulošās teritorijas sakārtošana, atbalstīja priekšlikumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi šīs teritorijas labiekārtojumam.


Kā norādīja Ābols, pārvalde "saskata potenciālu finansējuma piesaistei šāda projekta iniciatīvas realizācijai".

Domes Finanšu pārvaldei tika uzdots plānot dokumentācijas izstrādei nepieciešamo  finansējumu, provizoriski 85 000 eiro, pašvaldības budžetā.


Skvēra pārbūves iecere ir saistīta ar Liepājas tramvaja sliežu ceļa pārbūves projektu, kas lielākajā daļā jau ir īstenots ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu. Šobrīd īstenošanā ir posms, kas ietver sliežu un komunikāciju pārbūvi Lielajā ielā, Rožu laukuma posmā. Lai gan skvēra pārbūve nav attiecināma uz tramvaja līnijas projekta apjomiem, tā tomēr ir tieši saistīta un to paredzēts risināt atsevišķā būvprojektā, piesaistot citu finansējuma avotu.


Lai izmaiņas pilsētas centrā veiksmīgāk īstenotu, 2021. gadā Liepājas pilsētas būvvalde organizēja Liepājas Universitātes skvēra iespējamā labiekārtojuma metu konkursu. Konkursa dalībnieku priekšlikumi, tostarp par ērtu un integrētu dažādu transporta veidu savienojuma punktu, tiks izmantoti būvprojekta izstrādē.