Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā enciklopēdija, pirms 15 gadiem mirusi valodniece, profesore, Pedagoģijas akadēmijas mācībspēks Antoņina Reķēna.

Valodniece, “Kurzemes latgaliete" Antoņina Reķēna (Jurgelāne) dzimusi 1928.gada 13.augustā Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā Baložkalnā. No 1936. līdz 1943.gadam mācījusies Āmuļu pamatskolā, 1943./1944.g. Daugavpils 1.ģimnāzijā, 1944.g. – 1948.g. Preiļu 1.vidusskolā. No 1948. līdz 1952.gadam latviešu valodas un literatūras, loģikas un psiholoģijas studijas Latvijas Valsts pedagoģiskajā institūtā. 1952./1953.g. lektore Cēsu Skolotāju institūtā; no 1953. līdz 1998.gadam Liepājas Pedagoģiskā institūta (Pedagoģijas akadēmijas) mācībspēks, 1964. – 1981.g. Latviešu valodas un literatūras katedras vadītāja. 1962.gadā kļuva filoloģijas zinātņu kandidāte. 1992.gadā nostrifikācija, filoloģijas doktora grāds. Par habilitacijas darbu "Dienvidlatgales izlokšņu leksika" 1993.gadā habilitētās filoloģijas doktores grāds un profesores zinātniskais nosaukums.

Aptuveni 50 publikācijas Baltijas republiku un Krievijas zinātniskajos izdevumos. Sarakstījusi "Amatniecības leksika dažādās Latgales dienvidu izloksnēs" (1975.), J.Endzelīna prēmija (1978.); "Kalupes izloksnes vārdnīca" (1998.). No 1997.gada emeritētā zinātniece. Tituls Gada liepājnieks 1993. Iekļauta laikraksta "Kurzemes Vārds" atlasē “20. gadsimta izcilākie Liepājas izglītības darbinieki”. 2000.gadā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā dibināta A.Reķēnas balva.
Mirusi Liepājā 1998.gada 25.februārī, apbedīta Centrālkapos.