"Covid–19" pandēmija un attālinātās mācības ir radījušas augsni skolēnu emocionālajās veselības riskiem. Novērots, ka skolēniem ir problēmas ar mācībām, garastāvokļa svārstības vai citas emocionālās veselības grūtību izpausmes. Svarīgākais ir laicīgi pamanīt šīs izpausmes un novērst tālāku problēmu rašanos. Tāpēc Latvijā ir radīts jauns digitālais piedāvājums "EMU:Skola".

Jau no marta šī platforma kā pilotprojekts tiks ieviesta arī trīs Liepājas mācību iestādēs – Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā un Liepājas Valsts Tehnikumā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Dalība projektā būs iespēja  palīdzēt skolai kopā ar vecākiem atrast labākos veidus bērna atbalstam mācību procesā, noskaidrot vairāk par savu bērnu emocionālo veselību, pašreizējām vajadzībām, riskiem un risinājumiem grūtību gadījumos, lai varētu labāk atbalstīt bērnus. Pētījums norisināsies no šī gada 1. marta līdz mācību gada noslēgumam.

Pētījuma veikšana noritēs trīs soļos. Pirmajā solī – marta sākumā – tiks veikta anketēšana. Anketas vecāki un skolēni saņems E–klasē. Pēc tam tiks veikta anketu apkopošana. Otrajā solī – aprīļa mēnesī – pedagogi tiks aicināti izmantot rekomendētās darbības klasēm un sniegt atgriezenisko saiti par platformas noderīgumu. Savukārt trešajā solī – maijā – tiks veikta atkārtota anketēšana, izvērtējot rezultātus. Atbilžu rezultāti ļaus novērtēt skolēna emocionālo labsajūtu, kā arī apkopotā veidā sniegs plašāku ieskatu pedagogam par to, vai klase šobrīd atrodas "Mācīšanās režīmā". Attiecīgi, ja klasei kopumā emocionālās vajadzības ietekmē mācību procesu, tad aptaujas rezultāti sniegs rekomendācijas, kā rīkoties, lai pēc iespējas ātrāk  palīdzētu bērniem atgriezties "Mācīšanās režīmā".

Pētījuma un tehnoloģiskā platformas attīstību nodrošina nodibinājums Fonds PLECS, pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs un metodoloģiju uzrauga neatkarīgais eksperts, klīniskais psihologs Ņikita Bezborodovs. Dalība pētījumā ir brīvprātīga, taču sekmīgai projekta norisei aicinām piedalīties pēc iespējas plašāku skolēnu un vecāku skaitu.

Iespēju Liepājas skolām piedalīties šīs sistēmas aprobācijā nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija, veicot pētījumu par skolēnu emocionālo labsajūtu, emocionālajām vajadzībām, risinājumiem un to ietekmi uz mācību procesu. Pētījumā kopumā aicinātas piedalīties 10 vispārizglītojošās skolas un 4 profesionālās arodskolas no visas Latvijas. Pētījumu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma veic nodibinājums Fonds PLECS.

Pētījuma veikšanai nodibinājums Fonds PLECS ir izveidojis digitālu risinājumu "EMU:Skola", kas pieejams interneta vietnē emu.lv. Tehnoloģiskais risinājums ir radīts, ievērojot Eiropas Savienības datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas datu drošības normas, likumus un atbilstošos Ministru kabineta noteikumus.