Lai nodrošinātu atbalstu sociālā riska jauniešiem, uzlabotu jauniešu sociālās funkcionēšanas spējas un veicinātu sociālo integrāciju, Liepājā no 1. jūlija Sociālā dienesta piedāvāto pakalpojumu klāsts papildināts ar jaunu sociālo pakalpojumu – mentora pakalpojumu jauniešiem, kurš par pašvaldības finansējumu tiek nodrošināts sadarbībā ar jauniešu organizāciju "YOU+", informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pakalpojumu šomēnes jau sākuši saņemt pirmie 17 jaunieši, bet 14 jauniešu vai viņu vecāku pieteikumi šobrīd tiek izskatīti. Pakalpojumu iespējams saņemt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai saņemtu mentora pakalpojumu, jaunietim pašam (no 15 gadu vecuma), bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas Sociālajā dienestā, 220. kabinetā un jāizpilda iesniegums ar vēlmi saņemt mentora pakalpojumu.

Mentora pakalpojums domāts jauniešiem ar uzvedības, atkarību un citām problēmām, lai palīdzētu uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas, veicinātu uzvedības izmaiņas un sociālo integrāciju. Mentora atbalsts jaunietim tiek sniegts sekojošos gadījumos: ar izglītību saistītos jautājumos, izpratnes veidošanā par savu attīstību un vecumposmu, lai uzlabotu attiecības ģimenē, brīvā laika plānošanā, tā lietderīgā pavadīšanā, saskarsmes veidošanā ar vienaudžiem vai citām personām, finanšu pratībā, savu turpmāko mērķu nospraušanā un to sasniegšanā, spējā parūpēties par sevi u.c.

Jauniešiem, kas nonākuši grūtībās vai nesaņem atbalstu ģimenē, ir svarīgi, lai būtu kāds, kas viņos ieklausītos, sniegtu draudzīgu atbalstu, un, kopīgi pavadot laiku, iepazīstinātu ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Mentora pakalpojums tiek piešķirts līdz 20 stundām mēnesī trīs mēnešu periodā ( to iespējams pagarināt papildus vēl uz diviem mēnešiem).

Lai izvērtētu jauniešu mentora pakalpojuma nepieciešamību Liepājā, sadarbībā ar jauniešu organizāciju "Attistības platforma YOU+" no 2020. gada septembra līdz 2022.gada jūnijam jau tika īstenots izmēģinājumprojekts "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem", kurā bija iesaistīti ap 100 jauniešiem. Mentori sniedza atbalstu mācību procesa apguvē,  uzvedības traucējumu mazināšanā, mentālās veselības izaicinājumos, atkarību risku mazināšanā, pilnvērtīgā brīvā laika pavadīšanā u.c.

Konsultēties par jauniešu mentora pakalpojumu iespējams, zvanot uz Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļu pa tālr. 634 89674. Vairāk informācijas: liepaja.lv/mentora-pakalpojums-jauniesiem/

Jauniešu mentoru pakalpojumam kopā ar izmēģinājumprojektu Liepājas pašvaldības budžetā šogad paredzēti līdzekļi 45 256 eiro apmērā.