Liepājā jau veselu gadu darbojas jauns atbalsta pakalpojums sociālā riska jauniešiem – mentora pakalpojums, kas kļuvis pieprasīts un atzīts gan no bērnu vecāku, gan pašu jauniešu puses.


Līdz šim pakalpojumu sadarbībā ar Sociālo dienestu nodrošināja jauniešu organizācija "Attīstības platforma YOU+", bet kopš 1. jūlija ir trīs pakalpojumu sniedzēji, no kuriem jaunieši un viņu vecāki var izvēlēties sev atbilstošāko.


Mentora atbalstu kopš 2022. gada 1. jūlija saņēmuši vairāk nekā 160 jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. No šā gada 1. jūlija mentora pakalpojumu jauniešiem sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu nodrošina jau trīs pakalpojumu sniedzēji, kuri tika izraudzīti iepirkumu konkursā – "Attīstības platforma YOU+", SAIF "Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs" un biedrība "House of Hope", portālu informēja Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste.


Atbalsta programmas ilgums vienam jaunietim ir no trīs līdz pieciem mēnešiem 20 stundas mēnesī. Jauniešiem tiek sniegts atbalsts mācībās, konsultāciju laikā notiek arī kopīga skolas darbu pildīšana. Lielākajai daļai jauniešu tiek piedāvātas atkarību riskus mazinošas aktivitātes, izvirzīti dažādi izaicinājumi. Vairāk nekā puse mentoru dodas ar jauniešiem kopīgi sportot. Darbā ar jauniešiem tiek iesaistītas arī jauniešu ģimenes. Mentors nav skolotājs, sociālais darbinieks vai ģimenes loceklis – jauniešiem, kas nonākuši grūtībās vai nesaņem atbalstu ģimenē, ir svarīgi, lai būtu kāds, kas viņos ieklausītos, sniegtu draudzīgu atbalstu, un, kopīgi pavadot laiku, iepazīstinātu ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.


Sadarbības sākumā jaunietis kopīgi ar mentoru vienojas par sadarbības mērķiem, bet sadarbības noslēgumā veic sadarbības izvērtēšanu. Mentori aktīvi meklē papildu bezmaksas atbalsta iespējas jauniešiem – koučinga sesijas, karjeras konsultācijas, uztura speciālista konsultācijas, trenera konsultācijas. Jauniešiem nepieciešamības gadījumā tiek sniegts arī psihologa atbalsts. Mentori arī meklē papildu atbalsta iespējas citās Liepājas iestādēs – biedrībā "Centrs Marta", Piejūras slimnīcā, Atkarību profilakses centrā, Valsts probācijas dienestā u.c.


Paši jaunieši un viņu vecāki šo pakalpojumu pēc pirmā gada novērtējuši atzinīgi. "Mentori ir draudzīgi, laipni un brīžiem paši ir kā jaunieši. "YOU+" telpās vienmēr valda ļoti droša un pieņemoša vide", atzīst 18 gadus vecā Nora.


Savukārt kādas jaunietes mamma saka: "Mums kā vecākiem ir ļoti svarīgi, ka mentors var aizsniegt mūsu bērnu, kad mēs paši to nevaram! Tas palīdz bērnam nejusties izolētam! Sadarbība ar mentori palīdzēja mūsu bērnam dot cerību!"


Jauniešus, kuriem nepieciešams mentora atbalsts, iesaka skolas, sociālie darbinieki, bet liela daļa atnāk uz Sociālo dienestu paši vai pēc kāda ieteikuma. Ja jaunietis sasniedzis 15 gadu vecumu un viņam nepieciešams mentora atbalsts, iespējams arī pašam piezvanīt un konsultēties ar sociālajiem darbiniekiem pa tālruni: 63 489 674.


Mentora pakalpojuma nodrošināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" 2023. gada budžetā ir plānots finansējums 45 000 eiro apmērā, no kura izmantota puse.