Uzņēmumu reģistrs (UR) 7.februārī pieņēmis lēmumu atlikt "Liepāja kvadrātā" ierakstīšanu politisko partiju reģistrā. Dokumentu iesniedzējiem dots laiks līdz 10.aprīlim trūkumu novēršanai.

Kā portālu informēja Uzņēmumu reģistra sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Danovska, pieteikums politiskās partijas "Liepāja kvadrātā" ierakstīšanai politisko partiju reģistrā saņemts 31.janvārī, bet 7.februārī* valsts notārs, izskatot partijas pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir konstatējis trūkumus un pieņēmis lēmumu par partijas ierakstīšanas politisko partiju reģistrā atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai. Šis termiņš ir 10.aprīlis.

Danovska arī apstiprināja, ka ir saņemti trīs personu iesniegumi, kuros tās norāda uz vēlmi būt svītrotām no partijas dibinātāju saraksta.

Partijas "Liepāja kvadrātā" valdes priekšsēdētājs Jurijs Hadarovičs vēl nebija informēts par UR pieņemto lēmumu, tāpēc to nekomentēja, tikai atzina, ka ir pārsteigts, ka pēc "melnās kampaņas", kas uzsākta pēc partijas dibināšanas sapulces, lai iebaidītu partijas biedrus un liktu viņiem atsaukt savas kandidatūras, Uzņēmumu reģistrā saņemti tikai trīs iesniegumi. Hadarovičs arī norādīja, ka "pēc likuma tas nevar ietekmēt partijas dibināšanu" un novēršamie trūkumi acīmredzot saistīti ar kādām formālām lietām iesniegtajos dokumentos.

*)Saskaņā ar Politisko partiju likuma 16.panta pirmo daļu partijas dibinātāju pilnvaroti pārstāvji triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par partijas (partiju apvienības) dibināšanu iesniedz partiju reģistra iestādei pieteikumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā. Šā likuma 20.panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu partiju reģistra iestādes amatpersona pieņem septiņu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.