SEZ valdē notikušais izmaiņas – ir jauns valdes priekšsēdētājs – Jānis Vilnītis, vietnieks – Uldis Sesks, valdes locekļi. Dodam vārdu bijušajam SEZ valdes loceklim Jurijam Hadarovičam.

"Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdē nostrādāju gandrīz četrus gadus. Šie gadi – tas bija liels izaicinājums gan man personīgi, gan arī pilsētai kopumā, jo tas bija laiks, kad nobankrotēja lielākais darba devējs pilsētā Liepājas Metalurgs. Arī LSEZ viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija radīt jaunas darba vietas pilsētā.

Pēc oficiāliem statistiskiem datiem SEZ uzņēmumu skaits no 2013. līdz 2017.gadam ir pieaudzis no 35 līdz 41 uzņēmumiem, kravu apgrozījums Liepājas ostā turpina pieaugt un 2016.gadā tieši Liepājas osta bija vienīgā valstī, kura gadu pabeidza ar nelielu, bet pieaugumu, salīdzinājumā ar citām Latvijas ostām, kurām bija ievērojams kritums.

Šo gadu laikā es piedalījos visās valdes sēdēs, kur ar kolēģiem apspriedām un apstiprinājām Speciālās ekonomiskās zonas gan stratēģiskos attīstības virzienus, gan pieņēmām vairākus simtus lēmumu, kas deva atbalstu vairākiem uzņēmumiem.

Bet darbs noritēja ne tikai apspriešanās pie galda, bet bija jāpiedalās arī vairākos forumos, izstādēs, tiešās vizītēs un misijās, kur uzstājos un reklamēju Liepājas pievilcīgo uzņēmējdarbības vidi ar jaunām industriālām teritorijām un mūsu neaizsalstošo ostu. Šāds darbs pastāvīgi notika gan Latvijā, gan arī ārzemēs, kā piemēram: Jekaterinburgā, Pleskavā, Novosibirskā, Parīzē, Astanā.

Ikdienā pieņēmām arī vairākas ienākošās vizītes no Uzbekistānas, Baltkrievijas, Beļģijas, Francijas, Krievijas un daudzām citām valstīm, kur prezentējām Liepāju ar mērķi ieinteresēt potenciālos investorus uzsākt šeit savu darbību. Vienu no vizītēm es gribētu izcelt atsevišķi – tā ir tiešā vizīte uz Baltkrievijas galvas pilsētu Minsku, kur es tikos ar jaunā Baltkrievu-Ķīnas projekta "Lielais akmens" vadību."Lielais akmens" – tas ir ļoti liels industriālais parks, 60 km attālumā no Minskas, kas ir daļa no  lielā Ķīnas projekta "Zīda ceļš". Kāpēc Liepājai tas ir ārkārtīgi svarīgi? Tāpēc, ka Liepājas osta nākotnē varētu būt viens no loģistikas ķēdes posmiem, kā saražotās kravas piegādāt uz Eiropas un Skandināvijas valstīm. Plašas Baltkrievijas uzņēmēji vizītes sagaidījām arī Liepājā, kur man bija iespēja un gods uzņemt oficiālās delegācijas un prezentēt Liepājas priekšrocības. Piemēram, 2015. gada rudenī un atkārtoti 2016. gada vasarā Baltkrievijas uzņēmēju konfederācijas delegācija ar V.Korjaginu priekšgalā, iepazinās gan ar Liepājas SEZ, gan ostas iespējām.

Uzņēmējdarbībā un investoru piesaistē darbs var ilgt vairākus gadus, prezentējot iespējas, piedaloties diskusijās un pārrunās, soli pa solim virzoties uz priekšu, bet kā pozitīvo darba gala rezultātu mēs varam uzskatīt faktu, kad uzņēmējs uzsāk Liepājā savu darbību. Šogad jau ir noslēgti rezervēšanas līgumi ar vairākiem ražojošiem uzņēmējiem, kuri ražošanu Liepājā plāno uzsākt vēl šogad. Arī tuvāko gadu laikā top vēl 14 jaunas ražotnes. Tas ir gan LSEZ, gan Liepājas pašvaldības komandas kopīgs ilggadējais ieguldītais darbs, kuru liepājnieki jau pavisam drīz manīs ar to, ka radīsies jaunas darbavietas pilsētā."