No janvāra ES atbalstu – pārtikas un higiēnas pakas var saņemt arī vairāk liepājnieku, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī personas krīzes situācijās.

Pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma ir papildināti nosacījumi Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanai vistrūcīgākajām personām, un tagad to saņēmēju loks ir kļuvis plašāks, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

No 2019. gada janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro, līdzšinējo 188 eiro vietā. Tāpat grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats fonda atbalsta saņemšanai ir Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa, kuru var saņemt Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3 vai pie sociālās palīdzības organizatoriem Krūmu ielā 41/43 un Ģenerāļa Baloža ielā 1.

Pārtikas un higiēnas pakas var saņemt Latvijas Sarkanā krusta Liepājas komitejā, kura no 28. janvāra atradīsies jaunā adresē Graudu ielā 43a (darba dienās no pulksten 10 līdz 17 ), biedrībā "Latvijas pirmās palīdzības vienība" Uliha ielā 35/37 (darba dienās pulksten 9 līdz 17), kā arī Veco ļaužu dzīvojamā mājā. 
Savukārt zupas virtuves vistrūcīgākajām personām ar Eiropas fonda atbalstu Liepājā darbojas fondā "Agape"  Bāriņu ielā 11 ( darba dienās pulksten 13 līdz 15) , Liepājas Baptistu Ciānas draudzē Lāčplēša ielā 62 (pirmdienās pulksten 11–13) un Rīgas ielā 26 "Pestīšanas armijas" zupas virtuve (otrdienās un piektdienās pulksten 13–14). 
Eiropas atbalsta fonda pārtikas palīdzību, higiēnas un saimniecības preces, kā arī papildpasākumus var saņemt ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai personas, kā arī maznodrošinātās ģimenes (personas), kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču komplektus maziem bērniem. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču komplektus maziem bērniem.
 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regulu par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām tika izveidots Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām. Katra dalībvalsts iesniedz Eiropas Komisijā darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām. Darbības programma aptver laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Kopējais plānotais Fonda piešķīrums Latvijai 2014.-2020.gada plānošanas periodam ir 41 024 469 eiro, kopējais plānotais valsts līdzfinansējums ir 7 239 613 eiro.

Plašāka informācija šeit.