Sauklis „Debesīs Dievs, virs zemes Krievija” un biedrība “Russkaja Zarja” ir Krievijas ākstu Osipova un Girsa jaunie jājamzirdziņi.

„No interneta dzīlēm iznirusi jauna vietne, tā ir krieviska, bet nosaukums nez kāpēc vācisks – "Ostkaft" (austrumu spēks), „Latvijas Avīzē” raksta Franks Gordons.

Jauntapušajā interneta vietnē vārdu ņēmuši divi Krievijas āksti, viens no kuriem – Jevgeņijs Osipovs – dzimis un visai vājas sekmes mācībās guvis Liepājā. Otrs marginālis ir Illarions Girss, plātīgs un lecīgs krievu šovinisma paudējs. Ja iepriekš Osipova un viņa domubiedru uzmanība bija pievērsta centieniem pasludināt krievu valodu par valsts valodu Latvijā, un šim mērķim par godu tika dibināta biedrība „Dzimtā valoda”, ņirdzīgi piesavinoties katram latvietim un moldāvam svētos dziesmas vārdus, tad tagad aktualitātes uz politiskās skatuves ir citas, tāpēc arī „dziesma” cita.
Sakarā ar notikumiem Ukrainā un Krimas „krīzi” tapusi šovinistiskā biedrība „Russkaja Zarja” – tulkojumā „krievu saullēkts” jeb „krievu pavasaris”, kas, kā norāda Gordons, ir skaidra analoģija gan ar “arābu pavasari”, kas sev līdzi atnesa asinsplūdus un vilšanos Ēģiptē un Sīrijā, gan ar Grieķijas klaji neonacistisko un antisemītisko partiju “Zelta saullēkts” (“Hrisi avgi”), kas balstās nacionālsociālisma ideoloģijā.

Daudzinot Krievijas rīcību Krimā („Latvijas biedrība „Russkaja Zarja” kopumā un pilnībā atbalsta Krievijas vadības darbības tautiešu aizstāvības lietā Ukrainā”) un biedējot ar melīgiem apgalvojumiem par krievu diskriminācijas plāniem Ukrainā, Osipovs un Girss aicina labi iegaumēt no “varonīgajiem serbiem” pārņemto saukli: “Debesīs Dievs, virs zemes Krievija.”

Sakarā ar Krimā paredzēto referendumu par pievienošanos Krievijai biedrība “Russkaja Zarja” rīkošot Krievijas atbalstītāju demonstrāciju Rīgā pie Krievijas Federācijas vēstniecības.

Kā zināms, referendums Krimā no iepriekš plānota 30.marta tika pārcelts uz 16.martu.

Tātad nav izslēgts, ka 16. martā Rīgā līdzās profesionālajiem „antifašistiem” pavisam netālu ārdīsies lielkrievu šovinisti, skandinot savus saukļus. Vai tas ir brīdinājums Latvijai? – vaicā Gordons.