Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, 6.februārī aprit 85.gadskārta kopš dzimis dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēju "Optimistu pulks" dibinātājs Olģerts Piķelis.

Olģerts Piķelis dzimis 1931.gada 6.februārī Rucavas (bijušajā Paurupes) pagastā, miris – 1991.gada 12.februārī Liepājā, apbedīts Līvas kapos.

Olģerts Piķelis bija būvamatnieks, sabiedrisks darbinieks. Sieva Zigrīda, medmāsa un ekskursiju vadītāja, meita Sarmīte Gabaliņa, tūrisma aģentūras "Līgo" vadītāja, dēls Raits Piķelis, galdnieks, māsa – Skaidrīte Vasiļeviča, dzintara apstrādātāja, vecākā māsa Zigrīda Cepa un vecākais brālis Jānis Piķelis miruši.

1965.gadā neklātienē beidzis Rīgas Industriālo celtniecības tehnikumu. Namdaris, darbu vadītājs Liepājas Remontu un celtniecības pārvaldē. Cilvēks ar vispusīgām interesēm – fotografēja, filmēja Liepājas notikumus un ļaudis, kolekcionēja dzirnakmeņus, zvanus, sieviešu figūriņas. Tūristu grupu sastāvā apceļoja PSRS republikas, Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstis, tur daudz fotografēja un safotografēto demonstrēja diapozitīvu vakaros.

Liepājas Fotostudijas un Kinoamatieru studijas biedrs. 1969.gadā debitēja Latvijas republikāniskajā skatē ar paša uzņemto filmu "Optimists", kuru kā vienīgo no vairākiem desmitiem skatē parādītajām filmām vācu kinokritiķi izvēlējās rādīšanai Berlīnes televīzijā.

1986.gadā dibinājis un vadīja Liepājas dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēju biedrību "Optimistu pulks". Sarūpēja un 21.decembrī 1986.gadā uzlika piemiņas akmeni Miķeļa Pankoka dzimto māju vietā Jūrmalciema Veckupšos.

Diapozitīvu demonstrēšanas vakaros noslēgumā nekad neaizmirsa parādīt dažus kadrus no Latvijas, uzsverot, ka visskaistākā un labākā uz Zemes ir Latvija. Viņa karstākā vēlēšanās bija uzstādīt piemiņas zīmes visos Kurzemes pilskalnos, apzināt un sakopt dabas objektus, kā arī sakopt Latvijas kultūras darbinieku dzīves vietas. Tāpēc arī tika dibināts "Optimistu pulks".

1975.gadā par sasniegumiem ražošanā apbalvots ar PSRS Darba Slavas ordeni.