Otrdien, 23.oktobrī, pulksten 16 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 121.telpā, notiks Liepājas Universitātes Mūzikas terapijas centra (LiepU MTC) atvēršanas svētki.

Kā informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga, LiepU MTC kopš septembra ir kļuvis par LiepU struktūrvienību, kas darbojas Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes pārraudzībā. LiepU MTC vadītāja ir mūzikas pedagoģijas jomas lektore Līga Enģele. Lai arī Liepājas MTC ir mainīts nosaukums – LiepU MTC, tas turpinās realizēt jau iepriekš uzstādītos mērķus: veikt zinātniski pētniecisko darbību mūzikas terapijas  jomā; veicināt studiju programmas "Mūzikas terapija" tālāku attīstību un sekmēt mūzikas terapeitu profesionālo darbību, realizējot inovatīvu metožu un pieeju mūzikas terapijā  popularizēšanu un ieviešanu praksē.

Mūzikas terapijas centrs, pateicoties vācu sabiedrības "Aktion Mensch" finansiālajam atbalstam, ir atklāts 2004.gada augustā un tas ir pirmais Mūzikas terapijas centrs Latvijā. MTC regulāri strādā LiepU studiju programmas "Mūzikas terapija" absolventi, tā dodot nozīmīgu palīdzību gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan pieaugušajiem. Pamatojoties uz ārsta noteiktu diagnozi, tiek veikta mūzikas terapijas diagnostika jeb izvērtēšana, plānoti terapijas mērķi un uzdevumi, kas tiek realizēti mūzikas terapijas sesijās. MTC mūzikas terapeiti individuāli strādā ar bērniem, kuriem ir agrīni cerebrāli traucējumi, garīgās attīstības traucējumi (Dauna sindroms), uzmanības traucējumi, mācīšanās traucējumi, runas un valodas traucējumi, autisma spektra traucējumi, dzirdes traucējumi, tiek strādāts ar cilvēkiem pēc kohleārā implanta operācijām u.c. gadījumos.

Ar pieaugušajiem mūzikas terapeiti strādā neirotisku, psihiatrisku vai psihosomatisku saslimšanu gadījumos, tiek sniegta palīdzība rehabilitācijas procesā pēc iegūtas traumas, kā arī izdegšanas sindroma un stresa gadījumos. MTC piedāvā arī grupu terapijas bērniem, jauniešiem un/vai pieaugušajiem.

Mūzikas terapijas centra pārraudzībā ir LiepU studiju programmas "Mūzikas terapija" mācību un prakses auditorija un Mūzikas terapijas zinātniskās pētniecības laboratorija.