Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektore Līga Enģele divas nedēļas pavadīja Ročesteras Tehnoloģiju  Universitātē (ASV), lasot lekcijas mūzikas terapijā.

Ar Ročesteras Tehnoloģiju Universitāti Liepājas Universitātei sadarbība ilgst jau vairākus gadus – to laikā Liepājas Universitātē ir strādājuši lektori no ASV, savukārt liepājnieki ir dalījušies savā pieredzē ar Ročesteras studentiem, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Līga Enģele ASV strādāja ar mūzikas un psiholoģijas studentiem, stāstot par Latviju, mūzikas terapijas attīstību Latvijā un dalījās ar pieredzi no savas prakses, kas īpaši noderīgi bija psiholoģijas studentiem.

Lektore atzīst: "Ieguvu jaunu pieredzi un jaunus kontaktus. Tas, kā strādā ASV un Latvijā, pēc būtības neatšķiras. Tikai amerikāņu studenti ir atvērtāki un atsaucīgāki. Sapratu, ka mūzikas terapijā ejam pareizā virzienā, un tas, ko mēs darām, ir vajadzīgs. Pirmo reizi iepazinu arī Ameriku un mani patīkami pārsteidza, ka valstī strādā tiesiskums un pilsonis tur var justies droši."