"Mūzikas terapijā nerunājam par vienu metodi, kuru var piemērot jebkuram pacientam vai izrakstīt kā medikamentus, neņemot vērā, kā veidojas mūzikas terapeita un pacienta attiecības. Mūzikas terapijā vienmēr ir svarīgi saprast otru un būt saprastam," saka Liepājas Universitātes Mūzikas terapijas centra vadītāja Līga Enģele.
 
Ceļš uz mūzikas terapijas studiju programmu Liepājas Universitātē sākās 1998. gadā ar Vācijas mūzikas terapijas speciālista Dr.rer.med. Reinera Hausa iniciatīvu un toreizējā rektora Kārļa Dobeļa ieinteresētību un atbalstu. 2003. gadā Liepājas Universitātē 2. līmeņa augstākās izglītības studiju programmā "Mūzikas terapija" uzņēma pirmos studentus, kuru vidū arī šodienas mācībspēki Mirdza Paipare, Līga Enģele un Olga Blauzde. Nu jau Liepājas Universitātes maģistra studiju programma "Mūzikas terapija" un tās programmas direktore Mirdza Paipare gaida topošos maģistrantus, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Atzīmējot Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas 15. gadskārtu, 30. un 31. jūlijā Liepājas Universitātē notiks 2. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Ģimene. Bērni. Mūzikas terapija starpdisciplinārā skatījumā", kurā pulcēsies nozares eksperti un sadarbības partneri no Latvijas un ārvalstīm. Konferences divās dienās tās dalībnieki runās par mākslas/mūzikas terapeitu lomu multiprofesionālā komandā, dalīsies pieredzē par darbu dažādos projektos, kā arī uzklausīs mūzikas terapeitu pieredzi Austrijā, Vācijā, Itālijā, Serbijā, Zviedrijā un citās valstīs. Simpozijā runās arī par šobrīd tik aktuālo adopcijas jautājumu, un Liepājas Universitātes Goda doktors Reiners Hauss dalīsies pieredzē par darbu ar bēgļu ģimenēm.

Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas (EMTC) bijusī ģenerālsekretāre Monika Nekere Ribeaupjēra (Vācija) uzsver, ka mūzikas terapija ir globāli akceptēta un izmantota mākslas terapijas metode, kas tiek piemērota darbam gan slimnīcās, gan ambulatoriskā slimnieku veselības sistēmā. Mūzikas terapija ir atzīta Pasaules Veselības organizācijā kā (WHO) kopš 1996.gada kā veselības profesija un tiek mācīta daudzās Eiropas valstīs.

Šībrīža EMTC ģenerālsekretāre Alise Peka piedalīsies konferences plenārsēdē, kurā vēstīs par mūzikas terapiju Eiropā un pasaulē, un šīs nozares iniciators Latvijā Reiners Hauss referēs par tēmu "Mūzikas terapijas aizsākumi un turpinājums Latvijā".

Uz konferenci, kura atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai notiks gan klātienē, gan attālināti, ir aicināti sadarbības partneri: speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, mediķi, veselības un sociālās  aprūpes pārstāvji, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji – visi, kuri strādā ar ģimenēm, bērniem un kuriem ir saistoša sadarbība ar mākslas/mūzikas terapeitiem.