Turpinot attīstīt Liepājas Universitātes studiju daudzveidību un pilnveidojot studiju programmu "Mūzikas terapija", ir akreditēta jauna maģistru studiju programma "Mākslas terapija", informē Liepājas Universitātes mārketinga speciāliste Ieva Maisiņa.

Jau no 2022./2023. mācību gada piedāvājam bakalaura grādu ieguvušajiem  turpināt studijas Liepājas Universitātes studiju programmā "Mākslas terapija." Studijas tiek piedāvātas neklātienē, studiju ilgums ir 3 gadi, kuru laikā tiek apgūti tādi moduļi kā psiholoģija,  profesionālā darbība mākslu terapijā, komunikācija un refleksija, medicīna un citi.

Liepājas Universitātes Studiju prorektore Māra Zeltiņa saka: "Mākslu, tostarp mūzikas, un radošo procesu izmantošanas nozīme veselības aprūpē, sociālajā darbā un izglītībā aizvien pieaug.  Programmā apvienojas pieredze un konkrētas nākotnes ieceres sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un Daugavpils Universitāti. Izmantojiet iespēju kļūt par mākslas terapeitiem!"

Uzņemšana maģistru studiju programmām ir no 12. jūlija līdz 21. jūlijam. Vairāk informācijas: liepu.lv/lv/nac-studet?utm_campaign=nac-studet-2022

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā topošajiem mākslas terapeitiem sagatavošanās kursus. Pieteikšanās ir līdz 10.jūnijam. Vairāk lasāms min.liepu.lv/lv/aktualitates/piedavajam-sagatavosanas-kursus-reflektantiem-prof/