Ar Vivaldi skaņdarbu "Vasara" jaudīgās vijoles un čella dueta skaņās iesākās Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes un Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas rīkotā 2. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Ģimene, bērni, mūzikas terapija: starpdisciplināra pieeja", parādot, kāda ir skaņas vara pār cilvēku, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Konferences plenārsēdē Liepājas pilsētas Atzinības rakstus par ieguldījumu mūzikas terapijas veidošanā un attīstīšanā Liepājā saņēma Liepājas Universitātes Goda doktors Rainers Hauss (Vācija) un mūzikas terapijas aizsācēja Liepājā, studiju programmas "Mūzikas terapija" direktore Mirdza Paipare. Sveicot klātesošos, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus izteica prieku par to, ka Liepājā aizsāktā mūzikas terapija attīstās, un Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere atzina: "Skaņrade veidojas no trokšņiem un čalām, tas viss, izrādās, var dziedināt!"

Tiešsaistē konferences dalībnieku uzrunāja Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas viceprezidente Alise Peha (Alice Pehk), bet par mūzikas terapijas aizsākumiem referēja Rainers Hauss.

Divu dienu garumā konferences dalībnieki gan klātienē, gan attālināti var klausīties priekšlasījumus, piedalīties meistarklasēs, konferences otrajā dienā notiek darbs sekcijās un diskusijas. Savukārt pirmās dienas noslēgumā tiks atvērtas divas mūzikas terapijas pamatlicējas Latvijā Mirdzas Paipares grāmatas – zinātnisko rakstu krājums "Mūzikas terapija II. Pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas" un monogrāfija "Rokasgrāmata ne tikai mūzikas terapeitiem".